Petycja SaveTheInternet:
https://www.change.org/p/european-parliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet

Opinie Centrum Cyfrowego:
https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/artykul-13-objasniamy/
https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/artykul-13-diabel-tkwi-w-szczegolach/
https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/prawda-czy-falsz-sprawdzamy-6-tez-o-reformie-prawa-autorskiego/

Opinia Mozilli:
https://www.changecopyright.org/pl/impact#creator-innovator

Opinie Electronic Frontier Foundation:
https://www.eff.org/pl/deeplinks/2018/09/how-eus-copyright-filters-will-make-it-trivial-anyone-censor-internet
https://www.eff.org/pl/deeplinks/2018/09/today-europe-lost-internet-now-we-fight-back
https://www.eff.org/deeplinks/2018/11/leaks-show-europes-attempts-fix-copyright-directive-are-failing

Aktualny status negocjacji trójstronnych - Julia Reda (Niemiecka Partia Piratów):
https://juliareda.eu/2018/11/third-trilogue/

Uchwała nr 1 Rady do Spraw Cyfryzacji została przyjęta 26 października 2018 roku w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów:
https://www.gov.pl/documents/31305/436699/UCHWA%C5%81A_nr_1_RdC_2016_-_2018.pdf/f1377a26-13fd-1174-589b-595d69f5cf80?fbclid=IwAR1sp39CvnujMwzdsV0laKiPcOwaFyF5PV-UJbjFDEuKcTXCtk4qPsg4gco

List otwarty Electronic Frontier Foundation:
https://www.eff.org/files/2018/06/12/article13letter.pdf

List otwarty współtwórcy Wordpress (Paul Sieminsky):
https://transparency.automattic.com/2018/06/12/were-against-bots-filtering-and-the-eus-new-copyright-directive/

List otwarty środowisk akademickich:
https://www.create.ac.uk/wp-content/uploads/2018/06/Academic_Statement_Copyright_Directive_29_06_2018.pdf

List otwarty organizacji reprezentujących prawa człowieka i wolności mediów:
https://www.liberties.eu/en/news/delete-article-thirteen-open-letter/13194

List otwarty organizacji #stopacta2 do Premiera Morawieckiego:
http://www.stopacta2.org/list-otwarty-w-sprawie-acta2-apel-do-premiera-morawieckiego-o-przejecie-inicjatywy-w-rozmowach-trojstronnych-dotyczacych-dyrektywy-o-prawach-autorskich/

List otwarty EDRI:
https://edri.org/letter-to-the-council-stand-for-citizens-rights-in-the-copyright-negotiations/

List otwarty branży cyfrowej grupy państw Trójmorza:
http://zipsee.pl/wp-content/uploads/2018/11/20181122_Stanowisko-bran%C5%BCy-cyfrowej-kraj%C3%B3w-Tr%C3%B3jmorza.pdf