"Wskazówki Kyong Ho"

 1. Nie pragnij cieszyć się zawsze doskonałym zdrowiem.
  W pragnieniu dla siebie doskonałego zdrowia jest chciwość i pożądanie.
  "Naucz się cierpienie choroby zamieniać w doskonały lek."
 2. Nie pragnij dla siebie życia wolnego od jakichkolwiek problemów.
  Łatwe życie skłania umysł do ciągłego oceniania i lenistwa.
  "Akceptuj niepokoje i trudności w swoim życiu."
 3. Nie oczekuj aby twoja praktyka była zawsze wolna od przeszkód.
  Bez tego "paliwa" umysł poszukujący oświecenia może się wypalić.
  "Znajdź wyzwolenie na drodze pełnej przeszkód."
 4. Miej świadomość, że w trakcie bardzo intensywnej praktyki możesz doświadczać dziwnych stanów umysłu.
  Ciężka praktyka, która unika nieznanego, przynosi słabe efekty.
  "Pomóż ciężkiej praktyce zaprzyjaźniając się z każdym demonem."
 5. Nie pragnij łatwych zakończeń dla swoich przedsięwzięć.
  Jeśli pragniesz osiągać swoje cele bez wysiłku, tym samym osłabiasz swoją wolę.
  "Zawsze staraj się wypełniać swoje postanowienia do końca."
 6. Zdobywaj przyjaciół, lecz nie oczekuj od przyjaźni korzyści dla samego siebie.
  Przyjaźń tylko "dla mnie" niszczy zaufanie.
  "Niech twoja przyjaźń wypływa z czystego serca."
 7. Nie oczekuj aby ludzie prowadzili życie według twojej woli.
  Kiedy inni podążają za tobą, w twoim sercu rodzi się duma.
  "Swoją wolę uczyń narzędziem zasiewania pokoju między ludźmi."
 8. Nie oczekuj nagrody za bezinteresowne działanie.
  Oczekiwanie czegoś w zamian zacieśnia twój umysł.
  "Wyrzuć fałszywą religijność tak, jak wyrzuca się stare buty."
 9. Nie szukaj większej zapłaty za swoją pracę, niż jest ona warta.
  Takie postępowanie czyni z ciebie głupca.
  "Bądź bogaty swoją uczciwością."
 10. Nie próbuj osiągnąć czystego umysłu surową praktyką.
  Umysł nie toleruje przesadnej surowości.
  Jak można szukać czystego umysłu w umartwianiu się?
  "Znajdź ścieżkę umiaru w surowej praktyce."
 11. Każdą przeszkodę na ścieżce traktuj w taki sam sposób. Budda osiągnął Najwyższe Oświecenie bez przeszkód. Droga poszukującego prawdy wiedzie przez liczne przeciwności. Kiedy poszukujący prawdy napotyka przeszkodę, nie zostaje przez nią pokonany i wkrótce znajduje wielki skarb.