Główna >>

RSS
Nie idźmy na tę wojnę! To nie nasza wojna!

 

Warto czytać napisy na pudełkach :)

2008-07-25   kategorie: praca śmieszne

Na pudełkach po różnego rodzaju sprzęcie można czasami znaleźć bardzo ciekawe informacje... ;) Oto przykład z opakowania od przełącznika KVM firmy D-Link (przełącznik KVM - dla tych co nie wiedzą - to takie pudełko pozwalające podłączyć jeden monitor, klawiaturę i mysz do kilku - w tym przypadku dwóch - komputerów i obsługiwać je na przemian):

"Use of audio or video equipment for recording the image or voice of a person without their knowledge and consent is prohibited in certain states or jurisdictions. Nothing herein represents a warranty or representation that the D-Link product provided herein is suitable for the end-user's intended use under the applicable laws of his or her state. D-Link disclaims any liability whatsoever for any end-user use of D-Link product which fails to comply with applicable state, local or federal laws."
(Używanie sprzętu audio/wideo do rejestrowania obrazu lub głosu osoby bez jej wiedzy i zgody jest zabronione w niektórych stanach lub jurysdykcjach. Nie daje się żadnej gwarancji, że dostarczony produkt D-Link jest odpowiedni do zamierzonego użycia przez użytkownika w zgodzie z prawem jego/jej stanu. D-Link nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie produktu przez użytkownika w sposób niezgodny z prawem stanowym, lokalnym lub federalnym).

Istotnie, trudno zagwarantować, że przełącznik KVM będzie odpowiedni do "rejestrowania obrazu lub głosu osoby", bo niby w jaki sposób miałby to robić...? Następna klauzula jest jednak jeszcze ciekawsza:

"D-Link Corporation declares that this wireless LAN device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC."
(D-Link oświadcza, że to bezprzewodowe urządzenie LAN jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi regulacjami dyrektywy 1999/5/EC).

Jak widać na poniższym zdjęciu, urządzenie składa się głównie z kupy kabli podłączanych do gniazdek monitora, klawiatury i myszy w komputerach i naprawdę trudno dociec, co może mieć wspólnego z bezprzewodowym LAN-em... ;-)

komentarze (0) >>>