Główna >>

RSS
Nie idźmy na tę wojnę! To nie nasza wojna!

 

Ogórki przyczyną śmierci ;)

2009-10-20, zmodyfikowana: 2009-10-21   kategorie: śmieszne

Wreszcie po długich poszukiwaniach udało mi się znaleźć w Internecie tekst, którym zachwyciłem się wiele lat temu w pewnej książce popularnonaukowej (nie pamiętam już jej tytułu). Tekst, pochodzący ze znakomitego rosyjskiego zbiorku żartów "okołonaukowych" pt. "Fizycy żartują", świetnie pokazuje bezsens rozumowania ludzi, którzy z faktu występowania korelacji między jakimiś zjawiskami skłonni są wyciągać wnioski, że jedno z tych zjawisk wynika z drugiego... (przykładem takiego rozumowania może być - opublikowany swego czasu w "Gazecie Wyborczej" (link już nie działa) - artykuł wyciągający z potwierdzonego doświadczalnie faktu, że wśród osób rozwiedzionych jest o ok. 20 procent więcej przewlekłych chorób niż wśród osób pozostających w związku małżeńskim, wniosek, że to rozwód źle wpływa na zdrowie).

Jako że brak w Sieci polskiego tłumaczenia tego znakomitego tekstu, pozwalam sobie je tu zamieścić:
 

O szkodliwości ogórków

Ćwiczenie z logiki porównawczej i statystyki matematycznej

Ogórki cię zgubią! Każdy zjedzony ogórek zbliża cię do śmierci. Niesamowite, że myślący ludzie dotąd nie dostrzegli śmiertelności tego produktu roślinnego, a nawet używają jego nazwy jako pozytywnego porównania ("jak ogóreczek!"). I niezależnie od wszystkiego rośnie produkcja ogórków konserwowych.

Z ogórkami związane są wszystkie główne fizyczne dolegliwości, i ogólne ludzkie nieszczęścia.

  1. Prawie wszyscy ludzie, którzy cierpią z powodu chorób przewlekłych, jedli ogórki. Efekt się wyraźnie kumuluje.
  2. 99,9% wszystkich ludzi, którzy zmarli na raka, za życia jadło ogórki.
  3. 100% wszystkich żołnierzy jadło ogórki.
  4. 99,7% wszystkich ofiar wypadków samochodowych i samolotowych spożywało ogórki w ciągu dwóch tygodni poprzedzających śmiertelny wypadek.
  5. 93,1% wszystkich nieletnich przestępców pochodzi z rodzin, w których ogórki konsumowano w sposób ciągły.

Istnieją dane dowodzące, że szkodliwy wpływ ogórków utrzymuje się bardzo długo: wśród osób urodzonych w 1839 roku i jedzących ogórki śmiertelność wynosi 100%. Wszystkie osoby urodzone w latach 1869-1879 (oryginalne wydanie książki "Fizycy żartują" ukazało się w 1968 r. - przyp. mój - JR) mają obwisłą pomarszczoną skórę, utraciły prawie wszystkie zęby, i praktycznie oślepły (o ile choroby wywołane spożywaniem ogórków nie zaprowadziły ich już dawno do grobu). Jeszcze bardziej przekonujące są wyniki uzyskane przez grupę znanych naukowców-lekarzy: świnki morskie, którym przymusowo podawano po 20 kg ogórków dziennie przez miesiąc, straciły całkiem apetyt!

Jedyny sposób, aby uniknąć szkodliwych skutków ogórków, to zmiana diety. Jedz na przykład zupę z bagiennych orchidei. Od niej, o ile nam wiadomo, jeszcze nikt nie umarł.

Opublikowano w czasopiśmie "The Journal of Irreproducible Results".

komentarze (1) >>>