Główna >>

RSS
Nie idźmy na tę wojnę! To nie nasza wojna!

 

Cenzura Internetu w Polsce!

2009-11-16, zmodyfikowana: 2009-11-20   kategorie: nowości praca społeczeństwo

Jest niedobrze. Ministerstwo Finansów pod hasłem walki z hazardem w Internecie zaproponowało projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, który de facto wprowadza cenzurę Internetu w Polsce.

Zgodnie z proponowanym artykułem 179b prawa telekomunikacyjnego miałby powstać "Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych", prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, do którego to rejestru "na żądanie podmiotu uprawnionego lub Służby Celnej" (jakie to są te "podmioty uprawnione" i dlaczego szczególne uprawnienia przyznano Służbie Celnej?) byłyby "niezwłocznie" (tzn. bez sądu i bez prawa do odwołania?) wpisywane adresy stron, które dostawcy Internetu mieliby ustawowy obowiązek blokować.

Obecni rządzący za czasów tzw. komuny jako opozycjoniści walczyli z cenzurą, teraz cenzurę wprowadzają nam tylnymi drzwiami... :( Więcej na ten temat można poczytać - jak zwykle - u Piotra Waglowskiego. Projekt jest niezwykle niebezpieczny - trzebaby podjąć jakąś akcję protestacyjną! Piszcie listy do rządu, posłów, UKE, gdzie możecie...

Swoją drogą, jak taka propozycja prawa ma się do wynegocjowanego ostatnio po wielkich trudnościach zapisu w "Pakiecie Telekomunikacyjnym", w którym mówi się że "środki dotyczące dostępu użytkowników końcowych do usług i aplikacji [...] mogą być wprowadzane [...] w zgodzie z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i z ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego, w tym efektywnej ochrony sądowej i właściwych procedur. [...] Musi być zagwarantowana wcześniejsza uczciwa i bezstronna procedura, włącznie z prawem do wysłuchania osoby lub osób, których to dotyczy", a ograniczanie dostępu do sieci bez takiej procedury może być dopuszczalne tylko "w nagłych przypadkach"...?

Update: Urząd Komunikacji Elektronicznej - który też został w tej sprawie potraktowany po macoszemu i dowiedział się o całej historii "boczną drogą" (co dziwi zwłaszcza w kontekście tego, ze to on miałby prowadzić ten rejestr) - ogłosił w tej sprawie konsultacje. Zachęcam do wysyłania swoich opinii do Urzędu - Pani Anna Streżyńska, prezes UKE, wielokrotnie dawała dowody swojego wielkiego zaangażowania w obronę praw internautów, więc miejmy nadzieję, że "wzmocniona" naszymi opiniami wypowie się na ten temat odpowiednio ;) (oby tylko ktoś chciał Jej wysłuchać...). Ja już maila wysłałem.

Update 2: Otrzymałem właśnie maila od pani prezes Anny Streżyńskiej z informacją, iż europosłanka prof. Lena Kolarska-Bobińska publicznie potwierdziła sprzeczność tej ustawy z prawem UE i zapowiedziała, że od 15 stycznia (data wejścia w życie pakietu telekomunikacyjnego) rząd będzie musiał ją wycofać.

komentarze (1) >>>