Rys.2. Klient StreamWorks podczas odbioru transmisji wideo.