Rys.1 Przykładowy dokument Hyper-G otwarty w przeglądarce Harmony. Po lewej stronie widoczne okienko menedżera sesji ukazujące strukturę kolekcji; u dołu mapa odsyłaczy prowadzących do i od aktualnego dokumentu.