Rys.2 Przykład wyszukiwania w Hyper-G: poszukiwanie publikacji dotyczących Hyper-G w Journal of Universal Computer Science - piewrszym w pełni elektronicznym czasopiśmie naukowym na świecie, zrealizowanym w oparciu o serwer Hyper-G.