Rys.3 Struktura kolekcji dokumentów Hyper-G może być przedstawiona w postaci trójwymiarowego "krajobrazu informacji".