Rys.1. Pierwsze wydanie pierwszego polskiego czasopisma elektronicznego "Donosy" z 2 sierpnia 1989.