Sposoby definiowania stylów

Każdy akapit na tej stronie ma styl określony dla znacznika <p>.

Następny akapit Następny akapit Następny akapit Następny akapit Następny akapit Następny akapit Następny akapit Następny akapit Następny akapit Następny akapit Następny akapit Następny akapit Następny akapit Następny akapit

Ale akapit przypisany do klasy "wazne" ma inny styl! Wielkość lewego marginesu zdefiniowana dla tej klasy "przykrywa" wielkość lewego marginesu zdefiniowaną w bardziej ogólnym stylu dla znacznika <p>

Nagłówek należący do klasy "wazne"

Ponieważ odrębny styl jest zdefiniowany tylko dla akapitów klasy "wazne", nagłówek nie zmienia swojego wyglądu.

To jest akapit klasy "nowe"...

...i nagłówek klasy "nowe"

Ponieważ styl jest zdefiniowany ogólnie dla wszystkich elementów klasy "nowe", bez określania rodzaju znacznika, wygląd nagłówka też się zmienia!

Wśród wielu elementów należących do tej samej klasy...

...następny...

...i następny...

...można wybrany element wyróżnić konkretnym identyfikatorem, do którego również może być przypisany indywidualny styl. W tym przypadku w stylu zdefiniowanym dla identyfikatora "uwaga" zmieniona została wielkość czcionki, która "przykryła" wielkość z bardziej ogólnych stylów.

Wreszcie można w ogóle wpisywać styl jawnie w atrybucie "style=" danego znacznika HTML. To jest akapit klasy "nowe", w którym kolor tekstu został "przykryty" stylem wpisanym bezpośrednio w znaczniku HTML tego akapitu.

Dla szybkiego przeglądu różnych atrybutów, które można wpisywać w stylach, polecam: http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/style.htm