Główna >>

RSS
Nie idźmy na tę wojnę! To nie nasza wojna!

 

Kolejny amerykańsko-polski kwiatek bankowy

2023-02-06   kategorie: prywatne społeczeństwo

Dostałem właśnie z mojego banku informację o zmianie regulaminów mającej wejść w życie od czerwca. Wśród różnych zmian, uwagę moją zwróciła jedna. Otóż w związku ze zmianami w ustawie noszącej dumną nazwę "o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", bank będzie mógł teraz wypowiedzieć umowę konta, czy karty płatniczej, w sytuacji "objęcia Posiadacza karty sankcjami krajowymi lub międzynarodowymi, lub embargami ustanowionymi przez Polskę, Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych lub Stany Zjednoczone Ameryki".

Sankcje ustanowione przez Polskę - oczywiste. Unię Europejską - także, w końcu jesteśmy jej członkiem. ONZ - państwa należące do tej organizacji umówiły się co do tego, że ma ona prawo nakładać sankcje międzynarodowe, więc także OK. Ale Stany Zjednoczone? Dlaczego na polskie banki nałożono obowiązek stosowania się do sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone?

Tak, ja wiem, że USA są mocarstwem światowym, a rząd polski jego najwierniejszym i najgorliwszym poddanym - ale jednak formalnie jesteśmy odrębnym państwem i w Polsce nie obowiązuje prawo amerykańskie. Więc takie bezpośrednie wpisanie do treści regulaminu dostosowywania się przez polską instytucję do prawa amerykańskiego jest naprawdę żenujące...

Przypomina mi to sytuację z roku 2016, kiedy to wszyscy posiadacze kont bankowych musieli składać deklarację FATCA. Nie pisałem wtedy tutaj o tej sprawie, natomiast wspominałem o niej w serwisie Wykop, w którym wtedy mocno się udzielałem. FATCA w skrócie sprowadza się do tego, że każda osoba mająca konto w jakimkolwiek banku współpracującym z USA na całym świecie (czyli praktycznie w każdym banku, bo ile jest takich banków, które nie robią żadnych transakcji z USA?) musi złożyć oświadczenie, czy jest podatnikiem amerykańskim (w myśl amerykańskiego prawa), czy nie (obowiązek ten funkcjonuje cały czas - jeżeli obecnie zakładacie konto w jakimkolwiek banku, musicie taką deklarację wypełniać). Jeżeli tego nie zrobi - bank zablokuje jej konto, bo w przeciwnym razie samemu bankowi grozi odcięcie od możliwości dokonywania transakcji z USA.

Sytuacja, w której Polak, mający konto w polskim banku, musi składać deklarację, że nie jest podatnikiem amerykańskim, jest nie tylko absurdalna, ale i poniżająca dla Polski jako państwa. I tylko trochę poprawia samopoczucie fakt, że każde państwo na świecie jest w takiej samej sytuacji. Bo tak sobie zażyczyli Amerykanie i już. Bo uznali, że ich prawo obowiązuje na całym świecie. Bo są silni i mogą dyktować warunki, bo kto im co zrobi?

Wolność i demokracja... Podobno z takimi sloganami USA się identyfikuje?

komentarze (0) >>>