Rys.1. Charakterystyczne, hierarchiczne menu gophera.