Rys.2. Planowany ostateczny kształt połączeń w sieci POL34.