Rys.3. Układ połączeń w sieci TEN-155 według planów na kwiecień 1999; widoczne m.in. zrealizowane już połączenie z Polską.