To też jest tabela... z tylko jedną komórką
(BORDER=10, CELLPADDING=20)

Ładnie, prawda?

Możemy ją umieścić na środku strony, za pomocą zwykłego znacznika <CENTER>

Ładnie, prawda?

Łączenie komórek w tabeli

Oto tabela 3x3

wiersz 1 kol 1 wiersz 1 kol 2 wiersz 1 kol 3
wiersz 2 kol 1 wiersz 2 kol 2 wiersz 2 kol 3
wiersz 3 kol 1 wiersz 3 kol 2 wiersz 3 kol 3

Pierwsza komórka zajmuje 2 kolumny
Ostatnia komórka zajmuje 2 wiersze

wiersz 1 kol 1 wiersz 1 kol 3
wiersz 2 kol 1 wiersz 2 kol 2 wiersz 2 kol 3
wiersz 3 kol 1 wiersz 3 kol 2

Zmiana domyślnego wyrównania tekstu w komórkach

wiersz 1 kol 1 wiersz 1 kol 3
wiersz 2 kol 1 wiersz 2 kol 2 wiersz 2 kol 3
wiersz 3 kol 1 wiersz 3 kol 2