Główna >> Praca >>

Program naprawiający problemy z odtwarzaniem plików AVI z aparatów Canon w Windows
 
A program to fix problems with playing AVI files from Canon cameras in Windows

Opis polski

English description

Informacja o wersji dla Linuksa / Info on Linux version

 
Plik do pobrania / Download (ZIP, 13 KB)