Główna >>

RSS
Nie idźmy na tę wojnę! To nie nasza wojna!

 

Biblijna psychopatia Izraela

2023-10-27   kategorie: społeczeństwo

Dziś wpadł w moje ręce niezwykle interesujący artykuł pod takim właśnie tytułem. Wyjaśnił mi wiele spraw, których nie mogłem do tej pory za nic zrozumieć. Między innymi, dlaczego Izrael uważa, że ma prawo najbardziej brutalnymi środkami, nie licząc się z życiem tysięcy niewinnych ludzi, bronić swoich interesów; dlaczego uważa, że ma prawo zagarniać cudze ziemie; dlaczego stosuje tak bezczelną propagandę i nie trawi nawet słowa krytyki pod swoim adresem, uznając ją za przejaw "antysemityzmu"; dlaczego wreszcie uważa, że reszta świata absolutnie i bezwzględnie, w każdej sytuacji powinna stanąć po jego stronie - i nie tylko uważa, ale wprost tego żąda.

Zacytuję tu tylko jedno zdanie, które dla mnie jest podsumowaniem całego tekstu, ale szczerze zachęcam do przeczytania całości:

"Dispossess others or be dispossessed, dominate or be exterminated: Israel cannot think beyond that alternative."

(Wywłaszczaj innych albo bądź wywłaszczonym, dominuj albo zostań eksterminowany: Izrael nie potrafi myśleć poza tą alternatywą.)

Wniosek dla świata - i dla perspektywy światowego pokoju - nasuwa się niestety bardzo smutny...

komentarze (0) >>>