Główna >> Praca >>

Licencja Creative Commons? Co to znaczy?

Jest to licencja, która zachowując moje prawa autorskie, daje ci zarazem dużą swobodę w wykorzystaniu materiałów udostępnionych na tej licencji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Creative Commons.

Co wolno?

Wolno ci wykorzystywać, kopiować i rozpowszechniać ten tekst do dowolnego celu niekomercyjnego. Na przykład zamieścić na swojej stronie WWW - pod warunkiem, że jest niekomercyjna (zobacz dalej), wykorzystywać jako materiał dydaktyczny do zajęć jeżeli jesteś nauczycielem, itp.

Oczywiście licencja nie może ograniczać praw, które przysługują ci w ramach tzw. dozwolonego użytku; a więc możesz np. cytować fragmenty tego tekstu w swoim referacie czy pracy magisterskiej (często dostaję pytania w tej sprawie).

Pod jakimi warunkami?

Uznanie autorstwa

Rozpowszechniając gdziekolwiek ten tekst, musisz wyraźnie zaznaczyć, że ja jestem jego autorem, i podać źródło, gdzie go znalazłeś/aś (odsyłacz do tej strony).
W przypadku zamieszczenia kopii tekstu na stronie WWW, wymagam umieszczenia na początku tekstu odsyłacza do mojej oryginalnej strony z danym artykułem.

Użycie niekomercyjne

Nie możesz, bez osobnej umowy ze mną, wykorzystywać tego tekstu do jakiegokolwiek celu komercyjnego. Przez cel komercyjny rozumiem - co oczywiste - zarabianie na rozpowszechnianiu tego tekstu (np. wydrukowanie go w gazecie czy w książce rozpowszechnianej odpłatnie), ale także umieszczenie w publikacji, która ma przynosić zarobek w inny sposób (np. na stronie WWW, która zarabia na reklamach). Taką stronę traktuję jako komercyjną i zamieszczenie na niej tekstu wymaga mojej oddzielnej zgody. Umieszczenie tekstu na swojej stronie przez firmę, o której jest mowa w tekście, w celu reklamy swoich produktów czy usług, także traktuję jako użycie komercyjne.
W każdym z tych przypadków możesz natomiast bez ograniczeń zamieszczać odsyłacze do mojej oryginalnej strony z tekstem.
Nie traktuję jako użycia komercyjnego wykorzystania moich tekstów jako materiałów dydaktycznych, nawet jeżeli odbywa się to w szkole czy uczelni, w której nauka jest odpłatna. To zatem wolno ci zrobić, pod warunkiem że udostępniasz uczniom czy studentom materiały za darmo, a nie każesz im dodatkowo płacić np. za koszty ksero.

Bez utworów zależnych

Ten warunek oznacza, że kopiując i rozpowszechniając mój tekst, nie możesz go w żaden sposób zmieniać. Nie wolno ci także wziąć fragmentów mojego tekstu i wykorzystać ich w swoim własnym. Nie dotyczy to oczywiście prawa do cytowania w ramach dozwolonego użytku (z wyraźnym zaznaczeniem cytatu i podaniem źródła), o czym była już mowa wcześniej!

 
Wykorzystanie tekstu w jakimkolwiek innym zakresie wymaga mojej odrębnej zgody. Kontakt na mój adres e-mail.

Pełny prawny tekst licencji