Na tej stronie znajdują się moje teksty na temat Internetu, które od roku 1994 ukazywały się w różnych czasopismach. Znalazło się tutaj także kilka napisanych przeze mnie tekstów, które z różnych powodów nie zostały wydrukowane. Są tu także referaty i prezentacje wygłaszane przeze mnie na różnych konferencjach o tematyce internetowej.

Wszystkie teksty są zamieszczone w oryginalnych wersjach autorskich, w takiej postaci, w jakiej zostały przez mnie wysłane do redakcji. Wskutek poprawek redakcyjnych mogą się one nieco różnić (w pewnych przypadkach nawet dość znacznie :-() od tekstu, który ukazał się drukiem.

Strona wymaga aktualizacji: wiele tekstów odwołuje się np. do nieaktualnych adresów zasobów, które już nie istnieją. Brak tutaj także tekstów, które ukazały się w roku 2002 i późniejszych; z powodu dotkliwego braku czasu nie byłem w stanie wówczas zamieszczać tych tekstów na stronie. Mam nadzieję w najbliższym czasie wszystkie te braki uzupełnić. Mimo to jednak myślę, że i w takim kształcie może to być cenne źródło informacji.

Teksty udostępnione są na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tymi tekstami zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych proszę o kontakt e-mailem.

w treści artykułów:

Teksty opublikowane w dwumiesięczniku Netforum (obecnie już nieistniejącym):


Teksty opublikowane w dwutygodniku PCkurier (obecnie już nieistniejącym):


Teksty opublikowane w miesięczniku Internet (obecnie już nieistniejącym):


"Internet, ależ to proste" - cykl artykułów ukazujących się w Przeglądzie Technicznym"

(Uwaga: podział tekstu na poszczególne odcinki dokonany przez redakcję w wersji drukowanej różni się od poniższego.)Teksty opublikowane w dwumiesięczniku Informacja Profesjonalna (obecnie już nieistniejącym):Teksty opublikowane w ukazującym się do 1999 r. dodatku komputerowym Gazety Wyborczej Komputery i Biuro:Teksty opublikowane w Dzienniku Polskim:


Inne teksty:

komentarze (0) >>>