Przeciwko ZUS-owi

Pod adresem http://www.anty-zus.w.pl/ uruchomiona została strona WWW skierowana przeciwko... ZUS-owi, a konkretnie skandalicznym okolicznościom związanym z udostępnieniem przez tę instytucję "Programu Płatnika", służącego do wypełniania obowiązujących od początku bieżącego roku nowych deklaracji ubezpieczeniowych dla ZUS-u.

Autorka strony oskarża ZUS oraz wykonawcę programu, firmę Prokom, o praktyki monopolistyczne, jako że program (pomijając już fakt, że działa on nieprawidłowo i zawiera mnóstwo błędów, do niszczenia danych na dyskach włącznie) dostępny jest tylko dla systemu Windows 95 lub NT, i - zgodnie z deklaracją firmy Prokom - nie będzie dostępny dla innych systemów. Zdaniem autorki strony - jak również uczestników licznych dyskusji na temat "Płatnika", które rozgorzały w szeregu grup Usenetowych - system Windows 95 jest wprawdzie w Polsce popularny, ale nie w księgowości; aplikacje finansowo-księgowe działają w większości - ze względu na stabilność - w systemie DOS, a w wielkich firmach, zatrudniających po kilka tysięcy pracowników, wykorzystywane są systemy Unixowe. Udostępnienie programu tylko w wersji dla Windows 95 jest zatem zmuszeniem firmy do kupienia sobie osobnego komputera z tym systemem tylko dla potrzeb "Płatnika".

Na stronie zamieszczony został wzór skargi przeciwko ZUS-owi i Prokomowi, którą można wysłać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oprócz tego można tam znaleźć m.in. wykaz błędów znalezionych w programie, cytaty z wypowiedzi przedstawicieli firmy Prokom, oszacowanie kosztów, jakie poniosą firmy w związku z koniecznością zakupu dodatkowych komputerów dla tego programu i szereg innych "ciekawostek" na temat "Płatnika" (między innymi fakt, że program wykorzystuje do szyfrowania danych ogólnodostępną bibliotekę kryptograficzną SSLeay niezgodnie z jej licencją; ta bowiem wymaga, aby program wyświetlał na wstępie komunikat o wykorzystywaniu tej biblioteki, czego "Płatnik" nie robi). Są także odsyłacze do oficjalnych stron ZUS-u i firmy Prokom. Autorka zachęca do nadsyłania wszelkich innych dostrzeżonych nielogiczności i nieprawidłowości związanych z programem "Płatnik", które to informacje zostaną umieszczone na stronie.


Internauci wszystkich osiedli łączcie się!

Coraz częściej słyszy się o funkcjonujących tu i ówdzie amatorskich, osiedlowych sieciach komputerowych podłączonych łączami stałymi do Internetu, dzięki czemu ich użytkownicy mogą korzystać z dobrodziejstw globalnej łączności bez konieczności płacenia gigantycznych rachunków Telekomunikacji Polskiej SA (nie wspominając o możliwości pogrania sobie z kolegami w Quake'a ;-)). Uruchomiony niedawno serwis zatytułowany "Trzepak" (http://www.trzepak.pik-net.pl/) stawia sobie za cel gromadzenie informacji o funkcjonujących w Polsce instalacjach tego typu, jak również wszelkich porad i wskazówek mogących przydać się osobom chętnym do zbudowania takiej sieci. Oprócz stron WWW "Trzepak" obejmuje także własny serwer newsów, gdzie dyskutowane są sprawy związane z budową sieci osiedlowych.

Jest to pierwsza w Polsce inicjatywa próbująca publicznie podjąć temat amatorskich sieci osiedlowych, funkcjonujących dotychczas niejako w ukryciu i znanych tylko nielicznym "wtajemniczonym". Zachęcamy czytelników będących użytkownikami takich sieci do wysyłania informacji o nich do prowadzącego serwis Wojciecha Apela, e-mail: wojtek@pik-net.pl.


Monolith ma następcę

Kontynuatorem działalności zamkniętego na przełomie 1998 i 1999 r. serwisu Monolith (informowaliśmy o tym w MI 2/99) będzie firma Domain Host Services. Zamierza ona uruchomić w nowej domenie dhs.org usługi analogiczne do tych, które świadczone były przez Monolith, m.in. aliasy dla stron WWW (usługa AtHome) oraz darmową rejestrację domen (FREEDomain). Jeżeli będą ku temu możliwości techniczne, zostanie wznowiona także usługa dynDNS (adresy domenowe dla komputerów o zmiennym adresie IP, np. korzystających z połączeń modemowych).

Domain Host Services będzie także utrzymywać na swoich serwerach przez okres przejściowy - do końca 1999 r. - domeny zarejestrowane dotychczas w serwisie Monolith. Bliższe informacje znaleźć można pod adresem http://www.dhs.org/.


Microsoft patentuje arkusze stylów!

12 stycznia bieżącego roku Urząd Patentowy USA przyznał firmie Microsoft patent na stosowanie techniki arkuszy stylów w systemach elektronicznych publikacji on-line. Informacja o tym fakcie ogłoszona została w Internecie w początkach lutego i wywołała falę ożywionych dyskusji dotyczących możliwego wpływu patentu numer 5,860,073 na dalszy rozwój WWW.

Sami przedstawiciele firmy Microsoft nie są w stanie wypowiedzieć się jednoznacznie, jakie konsekwencje wynikają z istnienia tego patentu. Nie wiadomo, czy autorzy stron WWW stosujący na swoich stronach arkusze stylów będą musieli uzyskać licencję od Microsoftu (raczej trudno sobie to wyobrazić w praktyce, zwłaszcza że patent amerykański nie obowiązuje poza USA), czy licencję taką będą musieli uzyskać twórcy przeglądarek implementujących arkusze stylów itp. Thomas Reardon, dyrektor ds. standardów w Microsofcie, nie potrafił nawet jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy patent ten istotnie odnosi się - i w jakim zakresie - do kaskadowych arkuszy stylów (CSS), nowego standardu stron WWW opracowanego przez World Wide Web Consortium, aczkolwiek przyznał, że sformułowania patentu "w dużym stopniu pokrywają się" z tym standardem. Przedstawiciele Microsoftu stwierdzili równocześnie, że w przypadkach, w których niezbędna będzie licencja, będzie ona udzielana każdemu chętnemu bezpłatnie.

Microsoft złożył wniosek o patent w 1995 r., równocześnie z wydelegowaniem swoich przedstawicieli (m.in. wspomnianego Thomasa Reardona) do pracy w grupach roboczych W3C pracujących m.in. nad standardem CSS, i wbrew statutowi W3C, nie ujawnił konsorcjum faktu złożenia wniosku patentowego. Reardon twierdzi, że wówczas nie wiedział on o istnieniu tego wniosku; sam patent jednakże zawiera odwołania do dokumentów W3C, w tym do pierwotnej propozycji arkuszy stylów autorstwa Hakona Lie, co oznacza, że Microsoft musiał być świadomy prac konsorcjum i tego, że przedmiot wniosku pozostaje w ścisłym związku z tymi pracami.

Zastanawiające jest też, dlaczego patent w ogóle został przyznany, skoro arkusze stylów formatujące tekst "w locie" - technologia, którą opatentował Microsoft - stosowane były w systemach składu i publikacji elektronicznych od lat sześćdziesiątych, zaś pierwsza przeglądarka WWW wykorzystująca arkusze stylów - Arena - została opracowana przez W3C w roku 1994, przed złożeniem przez Microsoft wniosku patentowego. Bazując na tych faktach, Web Standards Project - międzynarodowe porozumienie projektantów stron WWW - zamierza doprowadzić do unieważnienia patentu. Porozumienie zaapelowało równocześnie do Microsoftu o scedowanie praw do kontrowersyjnego patentu na rzecz konsorcjum W3C jako właściwego twórcy standardu CSS. Zdaniem jego przedstawicieli, niedopuszczalne jest dysponowanie prawami patentowymi do otwartego standardu Internetowego przez prywatną firmę.

Więcej informacji znaleźć można pod adresami:


Jarosław Rafa 1999. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 19.04.99.


Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka