Cyfrowa Antwerpia

'W Antwerpii wizja "autostrady informacyjnej" stała się już dawno rzeczywistością' - takim zdaniem rozpoczyna się wydana na płycie CD-ROM multimedialna prezentacja teleinformatycznych osiągnięć belgijskiego miasta Antwerpii. Referat przedstawiciela tego miasta na tegorocznej tarnowskiej konferencji "Miasta w Internecie" wywołał prawdziwą furorę: niemal każdy z uczestników chciał się dowiedzieć od prelegenta jeszcze czegoś więcej, poprosić o dodatkowe informacje, materiały. Bo zaiste jest się czym pochwalić. Antwerpię znamy z encyklopedii i podręczników geografii jako światową "stolicę diamentów" i czwarty co do wielkości port świata; być może w czasach rozgrywającej się na naszych oczach "rewolucji informacyjnej", analogicznej do rewolucji przemysłowej XIX wieku, już niedługo najważniejszą informacją o mieście będzie to, iż znajduje się ono w ścisłej światowej czołówce miast wdrażających w codziennym życiu elementy społeczeństwa informacyjnego.

Włączając komputer i "surfując" po stronach WWW - najczęściej, co tu dużo ukrywać, w poszukiwaniu rozrywki - na ogół nie zdajemy sobie sprawy, z jak potężnym narzędziem mamy do czynienia; w jakim stopniu odpowiednio zastosowane technologie informacyjne mogą zmienić codzienne życie. Dopiero spojrzenie na gotowe, zastosowane już rozwiązania zazwyczaj pozwala nam to sobie uświadomić. Warto więc przyjrzeć się, jak to zrobiono w Antwerpii.

Infrastruktura

Wszystko zaczęło się w 1992 r. Oczywiście już znacznie wcześniej poszczególne służby miejskie i placówki urzędu miasta używały systemów komputerowych i łączących je sieci, była to jednak "pajęczyna" niezależnych od siebie sieci opartych na dzierżawionych łączach telefonicznych; sieci kosztownych w eksploatacji, zawodnych i o niewielkich możliwościach rozbudowy. W 1992 r. rada miasta podjęłą uchwałę o zredukowaniu kosztów telekomunikacyjnych i udostępnieniu obywatelom wyższej jakości usług poprzez budowę szybkiej światłowodowej sieci miejskiej. Sieci tej nadano nazwę MANAP (Metropolitan Area Network for AntwerP).

MANAP od początku zaplanowano jako sieć uniwersalną, przeznaczoną do przesyłania różnego rodzaju informacji: danych komputerowych, głosu (rozmów telefonicznych) i obrazu. W czerwcu 1994, zaledwie w miesiąc po wypuszczeniu na rynek przez firmę Alcatel pierwszego przełącznika ATM, sieć MANAP została wyposażona w takie urządzenie stając się w ten sposób pierwszą na świecie siecią miejską działającą w technologii ATM. Obecnie (na koniec 1998 r.) sieć MANAP liczy sobie ok. 70 km długości i łączy 46 węzłów, w tym 26 węzłów transmisji danych, 18 central telefonicznych i 5 punktów wideokonferencyjnych. Do sieci podłączone są instytucje takie jak szpitale, archiwum miejskie, biblioteki publiczne, uniwersytety i jednostki urzędu miasta (rys.1).

Siecią i całą infrastrukturą informatyczną miasta zarządza wydzielona firma publiczna o charakterze non-profit - Telepolis. Telepolis pracuje na rzecz miasta, publicznego centrum opieki społecznej (w Belgii instytucja ta oprócz "typowych" funkcji opieki społecznej pełni także rolę naszych kas chorych - utrzymuje m.in. szpitale, domy dziecka, domy starców i szkoły medyczne) oraz antwerpskiego portu. Telepolis zatrudnia 210 pracowników i dysponuje rocznym budżetem rzędu 1,3 miliarda franków belgijskich, co stanowi około 4% całego budżetu miasta. W zestawieniu z polskimi warunkami - kilkuosobowych co najwyżej wydziałów informatyki w urzędach miast - są to liczby doprawdy imponujące.

Informacja niewidoczna

Rzecz jednak nie w najpotężniejszej choćby infrastrukturze, lecz w celach, którym ona służy. Wspomniano już wcześniej o redukcji kosztów telekomunikacyjnych: dzięki przyłączeniu do sieci MANAP central telefonicznych wszystkich jednostek urzędu miasta, cały wewnętrzny ruch telefoniczny i faksowy w obrębie urzędu odbywa się za darmo. Dodatkowo stało się możliwe uruchomienie jednego, centralnego numeru telefonicznego całego urzędu miasta. Mieszkaniec Antwerpii, chcąc dowiedzieć się o jakąkolwiek sprawę w urzędzie, nie musi już wiedzieć, który wydział czym się zajmuje i jaki ma numer telefonu: wystarczy, że zadzwoni pod centralny numer 22-11-333, a dyżurujący tam operatorzy, posługując się bazą danych zawierającą informacje o wszystkich telefonach w urzędzie, natychmiast przełączą rozmowę poprzez sieć MANAP bezpośrednio do właściwego pracownika.

Technologia informacyjna pozwoliła na lepsze zorganizowanie pracy urzędu miasta: złożony dotychczas z wielu wydziałów urząd został podzielony na 9 samodzielnych jednostek, z których każda koordynuje inny obszar życia miasta (np. ochrona zdrowia, finanse, środowisko naturalne itp.). Jednostki te położone są w różnych punktach miasta, a kontaktują się ze sobą poprzez MANAP: w urzędzie wdrożony jest elektroniczny obieg dokumentów, intensywnie wykorzystywana jest wewnętrzna poczta elektroniczna, intranet, a także wideokonferencje. Sieć wykorzystywana jest także do szkolenia pracowników urzędu: mogą oni szkolić się na organizowanych okresowo "wirtualnych kursach", odbywanych na drodze wideokonferencji z instruktorem, mogą też korzystać z publikowanych w intranecie materiałów samokształceniowych. Co miesiąc szkoli się tą drogą około 500 pracowników. System ten, określany nazwą VILA (VIrtual Learning Antwerp) ma być w przyszłości udostępniony także ogółowi mieszkańców Antwerpii; będą oni mogli tą drogą korzystać z różnorakich kursów (np. językowych), które przygotowywane będą przez antwerpskie uniwersytety.

Istotnym obszarem zastosowań sieci MANAP jest telemedycyna. Sieć wykorzystywana jest np. do przesyłania pomiędzy szpitalami zdjęć radiologicznych celem konsultacji i diagnozy przez specjalistów. W postaci elektronicznej zapisuje się i wymienia pomiędzy placówkami i lekarzami kartoteki pacjentów. Wdrażany jest system zdalnych konsultacji lekarskich: lekarze ogólni mogą w każdej chwili zasięgać porady specjalistów za pośrednictwem e-maila (przesyłanie danych pacjentów odbywa się w sposób zaszyfrowany). Funkcjonuje także centralny system rejestracji pacjentów, zarządzania wolnymi miejscami w szpitalach i rozliczania kosztów leczenia.

Infrastruktura sieciowa Antwerpii używana jest rzecz jasna do wielu jeszcze innych celów. Elektronicznie wykonywane są wszystkie rozliczenia pieniężne pomiędzy urzędem i służbami miejskimi, centrum opieki społecznej i portem. System ten połączony jest z systemami bankowymi, wskutek czego m.in. obywatele mogą opłacać swoje zobowiązania wobec miasta - np. podatki - bezpośrednio za pomocą kart płatniczych lub bankomatowych. Wdrożono system elektronicznej wymiany dokumentów (EDI) pomiędzy firmami działającymi w obrębie portu a zarządem portu i urzędem celnym. Realizowany jest projekt zdalnego zarządzania budynkami z wykorzystaniem sieci MANAP - na razie w jego ramach zdalnie steruje się temperaturą wody w miejskich basenach kąpielowych; planowane dalsze zastosowania to np. monitorowanie systemów ochrony w obiektach publicznych, sterowanie klimatyzacją w zabytkowych budynkach itp.

Te wszystkie zastosowania miejskiej sieci są "niewidoczne" dla ogółu: technologia informacyjna skrywa się gdzieś w czeluściach urzędów i instytucji, pozwalając na ich sprawniejsze funkcjonowanie, nie stanowiąc jednak widocznego, rewolucyjnego przełomu. Widomym przejawem informacyjnej rewolucji jest natomiast ogólnodostępny, miejski system informacyjny, znany pod nazwą Digital Metropolis Antwerp (a właściwie - w języku flamandzkim - Digitale Metropool Antwerpen), w skrócie DMA.

Informacja obywatelska

14 czerwca 1995 r. Antwerpia jako pierwsze belgijskie miasto utworzyła własną oficjalną stronę WWW (http://www.antwerpen.be/), noszącą taki właśnie tytuł. Oprócz - co zwykłe w takich przypadkach - spełniania funkcji promocji miasta na zewnątrz (poświęcona jest temu głównie angielskojęzyczna część serwisu), witryna ta ma przede wszystkim spełniać funkcję narzędzia sprawnego kontaktu między obywatelami a władzami lokalnymi, jak również obywateli między sobą. Temu ostatniemu celowi służy stworzona w obrębie DMA wirtualna społeczność: każdy mieszkaniec Antwerpii może wypełniając prosty formularz zostać jej członkiem, uzyskując przy okazji darmowe konto e-mail oraz możliwość założenia swojej strony na miejskim serwerze. Wirtualna społeczność ma swoje kanały IRC, na których jej członkowie mogą ze sobą rozmawiać, własne wirtualne środowisko typu MOO, a także zaawansowane mechanizmy wyszukiwania osób (oczywiście członek społeczności ma możliwość zażyczenia sobie nieujawniania swoich danych: wówczas system wyszukujący nie będzie go uwzględniał). Wirtualna społeczność DMA liczy sobie obecnie ponad 30 tys. członków.

Witryna Antwerpii poświęcona jest jednak przede wszystkim rzeczywistym, a nie wirtualnym sprawom miasta. Można tam znaleźć szczegółowe informacje typu "jak to zrobić", omawiające niemal każdy rodzaj kontaktu obywatela z urzędem lub służbami miejskimi. Można się więc dowiedzieć np. w jaki sposób można zgłosić zmianę adresu, jak wygląda procedura rejestracji psa, zmiany nazwiska, a nawet jak wzywa się pogotowie! Na stronach DMA znajduje się pełny wykaz adresów, telefonów i e-maili do wszystkich jednostek urzędu miasta; ponadto, podobnie jak w przypadku telefonu, wszelkie pytania i prośby o informacje można wysyłać na centralny adres e-mailowy miasta, skąd zostaną one przekazane do odpowiedniego pracownika. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów wszystkie przychodzące e-maile są rejestrowane i urzędnicy zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi. Podobnie kontaktować się można ze wszystkimi radnymi rady miasta (którzy obligatoryjnie posiadają adresy e-mailowe) i przekazywać im swoje opinie oraz prosić o wyjaśnienia podejmowanych decyzji.

Mieszkańcy Antwerpii nie mają jeszcze możliwości elektronicznego składania pism i formularzy do urzędu miasta, jest to jednak jeden z priorytetowych planów na najbliższą przyszłość. Miasto dąży do utworzenia "elektronicznego okienka" w Sieci, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu składać wszelkie urzędowe formularze. Większość spraw o charakterze rutynowym (np. zgłoszenie urodzenia dziecka) ma być obsługiwana przez system w sposób automatyczny, jedynie sprawy nietypowe wymagać będą kontaktu (np. e-mailowego) z żywym urzędnikiem. Wprowadzenie takiego systemu wymagać będzie jednak mechanizmu jednoznacznej identyfikacji osób składających takie elektroniczne dokumenty - prawdopodobnie do tego celu wykorzystane zostaną identyfikacyjne karty chipowe i odpowiednie czytniki podłączane do komputerów. Ze względów technicznych wdrożenie takiego systemu musi zatem trochę potrwać: na razie mamy do czynienia z zalążkami "elektronicznego okienka" w sprawach, gdzie absolutnie pewna identyfikacja nie jest sprawą krytyczną. Istnieje zatem np. formularz "interwencyjny", za pomocą którego mieszkańcy mogą zgłaszać problemy i awarie dotyczące infrastruktury miejskiej (np. dziura w drodze czy zepsute światła uliczne), zieleni, ruchu drogowego czy zanieczyszczenia środowiska. Sklepy mogą również elektronicznie powiadamiać urząd o planowanych dniach wolnych. Możliwe jest przeszukiwanie on-line miejskiej bazy nieruchomości do sprzedania lub wynajęcia. Za pomocą specjalnego formularza można też przesyłać zapytania o wolne obiekty handlowe, magazynowe itp. oraz grunty i działki - w tym przypadku jednak przeszukiwanie nie odbywa się on-line, lecz dane z formularza przekazywane są do właściwego urzędnika, który odsyła nam odpowiedź.

To jeszcze nie cała zawartość DMA. Witryna połączona jest m.in. z bazą danych urzędu zatrudnienia, umożliwiając poszukiwanie wolnych miejsc pracy. Policja drogowa na bieżąco informuje na specjalnej stronie o utrudnieniach w ruchu, takich jak remonty dróg, planowane manifestacje, a także... kontrole drogowe! (rys.2). Możliwe jest bezpośrednie przeszukiwanie zawartości archiwum miejskiego, elektronicznie publikowane są uchwały rady miasta i dystryktu. Dostępna jest informacja o aktualnie odbywających się w Antwerpii wydarzeniach kulturalnych, z możliwością zakupu on-line biletów na najważniejsze imprezy (obsługiwaną przez serwis Tickets.com). Istnieje także strona, na której mieszkańcy miasta mogą sami umieszczać informacje o organizowanych przez siebie imprezach. Na stronach DMA odwiedzić można wirtualne muzeum, prezentujące zbiory najważniejszych spośród przeszło 30 antwerpskich muzeów (w przyszłości serwis ma objąć wszystkie muzea) i przeszukać katalogi biblioteki uniwersyteckiej (w dalszej kolejności do systemu dołączone zostaną biblioteki publiczne). Kolekcja wirtualnego muzeum będzie także wydana w postaci CD-ROM-u. Wkrótce witryna DMA ma być sprzężona z używanym przez służby miejskie systemem informacji geograficznej (GIS), co umożliwi lokalizowanie na planie miasta dowolnych ulic i obiektów i wskazywanie tras dojścia bądź dojazdu do nich.

Informacja dla każdego

Aby miejski system informacyjny miał sens, mieszkańcy muszą mieć do niego dostęp. Bezpłatny dostęp do sieci MANAP możliwy jest m.in. za pośrednictwem telewizji kablowej oraz specjalnych numerów telefonicznych; cóż jednak z tymi, którzy nie mają w domu komputera? Miasto czyni wiele starań, aby również i tym osobom umożliwić dostęp do informacji.

W 1996 rozpoczęło się w Antwerpii uruchamianie sieci cyberkawiarni (zlokalizowanych np. w bibliotekach publicznych), umożliwiających darmowy dostęp do Internetu i DMA. Korzysta z nich obecnie około 1000 osób tygodniowo. Miasto posiada również dwa "cyberautobusy" ze stanowiskami komputerowymi, odwiedzające szkoły, festyny, imprezy kulturalne, zatrzymujące się na ulicach i placach miasta. Uzupełnieniem funkcjonowania cyberkawiarni są organizowane przez Telepolis darmowe lekcje korzystania z Internetu i usług DMA.

Dostęp do informacji dosłownie na ulicy zapewniają kioski informacyjne, których jest w tej chwili w Antwerpii przeszło 40. Kiosk informacyjny to stojący w miejscu publicznym, umieszczony w odpornej na uszkodzenia obudowie komputer wyposażony w ekran dotykowy (istnieją też kioski nieco innego typu, wyposażone w normalną klawiaturę) i podłączony do sieci miejskiej. Za jego pomocą uzyskać można dostęp do miejskiego systemu informacyjnego bądź do Internetu. W skład każdego kiosku wchodzi również zwykły automat telefoniczny (rys.3). Planowane jest rozszerzenie możliwości kiosków o funkcje multimedialne - np. możliwości połączeń wideokonferencyjnych z pracownikami urzędu miasta, wyposażenie ich w drukarkę, co pozwoli na wydruk uzyskanych informacji (na przykład mapy pokazującej trasę dojścia do poszukiwanego obiektu) oraz wprowadzenie możliwości dokonywania w kioskach płatności za rozmaite usługi przy pomocy kart płatniczych.

Co dalej?

W Antwerpii wiele zrobiono w kierunku urzeczywistnienia społeczeństwa informacyjnego, oczywistym jest jednakże, że wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Dlatego w Telepolis wciąż opracowuje się projekty nowych przedsięwzięć, mających jeszcze bardziej poprawić jakość życia w mieście.

Jednym z nich miałby być system monitorowania ruchu ulicznego. Korki uliczne są zmorą Antwerpii - podobnie jak niemal wszystkich dużych miast. System monitorowania ruchu miałby na bieżąco przekazywać informacje o sytuacji drogowej: miejscach wypadków, tworzenia się korków, wolnych miejscach parkingowych. Poza znanymi już kanałami dostępu, jak witryna WWW bądź kioski informacyjne, dostęp do systemu byłby możliwy także z przenośnych, bezprzewodowych terminali instalowanych w samochodach, które w sposób ciągły monitorowałyby sytuację na zaplanowanej trasie przejazdu, sugerując w razie potrzeby ewentualne objazdy bądź zaparkowanie samochodu i przesiadkę na tramwaj lub metro (których częstotliwość kursowania mogłaby być też regulowana na podstawie wskazówek podawanych przez system).

Niezwykle futurystyczne wrażenie robi projekt o zgrabnej nazwie TOMMI (Tourist On-line MultiMedia Information). TOMMI to zakładane na rękę urządzenie wielkości walkmana, wyposażone w ekranik i słuchawki, którego zadaniem byłoby przekazywanie turystom wszelkich możliwych informacji o mieście. Urządzenie, które można byłoby wypożyczyć w biurze informacji turystycznej, miałoby dostęp drogą radiową nie tylko do informacji o historii i zabytkach miasta, ale także o wszelkich aktualnych wydarzeniach, sklepach, pubach i restauracjach oraz komunikacji miejskiej. Można byłoby je programować w zależności od swoich indywidualnych zainteresowań i czasu, jaki ma się do dyspozycji; w ten sposób każdy przybywający do Antwerpii turysta mógłby odbyć po tym mieście własną, "spersonalizowaną" wycieczkę.

Choć projekty te brzmią niezwykle, warto pamiętać o tym, że dziś na co dzień używamy komputerów i sieci do takich zastosowań, które wyglądały podobnie futurystycznie dwa-trzy lata temu. Kto by pomyślał wówczas choćby o tym, że dziś zaglądając na witryny WWW wielu dużych polskich miast znaleźć tam możemy wprawdzie znacznie skromniejsze od antwerpskiego, ale spełniające z grubsza te same zadania systemy informacyjne? W Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu już dziś nie jest niczym niezwykłym uzyskanie wprost na ekranie domowego komputera rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, aktualnego programu kin czy informacji o realizacji budżetu miasta. W Szczecinie rozpoczęto już nawet instalowanie kiosków informacyjnych. Antwerpia wytycza szlak, ktorym prędzej czy później podążymy wszyscy; świadczą o tym międzynarodowe nagrody, jakie dwukrotnie otrzymały antwerpskie projekty w konkursach Bangemann Challenge (zob.: http://www.challenge.stockholm.se/). W pierwszym konkursie z 1997 r. na pięć zgłoszonych przez Antwerpię projektów aż trzy zostały laureatami konkursu. Do tegorocznego, znacznie silniej obsadzonego konkursu Antwerpia zgłosiła cztery projekty; spośród nich witryna Digital Metropolis Antwerp została laureatem kategorii "Usługi publiczne i demokracja", a dwa inne projekty znalazły się w gronie finalistów.

Witrynę Antwerpii obejrzeć można pod adresem: http://www.antwerpen.be/ (niestety, najbardziej interesujące jej części dostępne są jedynie w języku flamandzkim), więcej informacji o Telepolis i antwerpskich projektach teleinformatycznych znaleźć można pod adresem: http://www.antwerpen.be/telepolis/. Na witrynie tej można także zamówić bezpłatny multimedialny CD-ROM zawierający prezentację miasta (z prezentacji tej zaczerpnąłem część ilustracji do niniejszego tekstu).


Jarosław Rafa 1999. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 30.08.99.


Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka