Archiwa ftp w Polsce

Akademickie Centrum Komputerowe "Cyfronet" w Krakowie, jako pierwszy i - jak dotąd - jedyny ośrodek, udostępnia od początku lutego bieżącego roku w sieci Internet "mirrory" znanych archiwów ftp na świecie. Wśród jego zasobów znajdują się m.in. "mirrory" dwu największych i najbardziej znanych kolekcji oprogramowania na komputery PC: Simtel (z węzła oak.oakland.edu *: ponad 960MB programów narzędziowych i użytkowych free- i shareware dla MS-DOSa; najbardziej znane archiwum na świecie), oraz Cica (z węzła ftp.cica.indiana.edu **: ponad 630MB programów dla MS-Windows - również NT).

"Mirrory" zlokalizowane są na komputerze o adresie sieciowym ftp.cyf-kr.edu.pl, w katalogu /pub/mirror. Jak zwykle przy korzystaniu z anonimowego ftp, jako nazwę użytkownika należy podać "anonymous" lub "ftp", a jako hasło - własny adres e-mail.

Oprócz wspomnianych już dwu "mirrorów" (podkatalogi Simtel.Net oraz WinSite), katalog /pub/mirror zawiera ponadto następujące podkatalogi:

Ponadto na tym samym komputerze, w katalogu /pub/msdos, znaleźć można wybrane najciekawsze pliki z rosyjskiego archiwum ftp.kiae.su (nie jest to już "mirror", lecz okazjonalnie uaktualniany luźny zbiór plików). Znajduje się tam przede wszystkim największy "hit" programowy z obszru byłego ZSRR - Volkov Commander - freeware'owy odpowiednik Norton Commandera z licznymi rozszerzeniami. Najnowsza wersja tego programu, 4.0.40, znajduje się w pliku vc040.rar i skompresowana jest nowym rosyjskim archiwizerem RAR, który również można znaleźć w tym katalogu (rar1502e.exe). Warto także polecić rewelacyjną przeglądarkę do plików skompresowanych współpracującą z NC lub VC - ArcView Siergieja Nazarenko (arcv_6_6.zip), jak również przeglądarki do plików tekstowych, a zwłaszcza binarnych (wbudowany disasembler!) zastępujące standardowy WPView - hiew440.zip i pview352.zip. *****

Zachęcamy do korzystania z tych zasobów - są one aktualne (z dokładnością do najwyżej 1 dnia), transmisja jest znacznie szybsza niz ze świata (od niedawna Kraków dysponuje już linią o przepustowości 2MB/s do "reszty świata"), a skoro wszyscy czujemy obciążenie sieci i można je zmniejszyć...


* Archiwum Simtel obecnie znajduje się pod adresem ftp.coast.net.
** Archiwum to obecnie nosi nazwę WinSite i znajduje się pod adresem ftp.winsite.com.
*** Te mirrory już nie istnieją; głównym polskim mirrorem różnych archiwów zagranicznych jest obecnie sunsite.icm.edu.pl
**** Mirrory te obecnie znajdują się w podkatalogach X11/X11R6.1 i X11/x-contrib
***** Cały opisany katalog /pub/msdos już nie istnieje; większość wymienionych programów znaleźć można obecnie na serwerze inf.wsp.krakow.pl


Jarosław Rafa 1994. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 15.03.96, ostatnia aktualizacja adresów 9.11.96.


Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka