Rozkład jazdy w Internecie

Zasoby informacyjne polskiego Internetu dotychczas obejmowały głównie tematykę naukową oraz związaną z komputerami, albo też miały charakter czysto rozrywkowy. Dlatego też z uznaniem odnotować trzeba pojawienie się w sieci każdego serwisu przeznaczonego dla "zwykłego obywatela", pomocnego w załatwianiu zwykłych codziennych spraw. Jednym z najwartościowszych takich serwisów jest udostępniony od maja br. przez Północną Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych we współpracy z Ośrodkiem Informatycznym Politechniki Gdańskiej krajowy rozkład jazdy pociągów PKP. Dostępny przez telnet program pozwala znaleźć połączenia kolejowe między dowolnymi dwiema stacjami dla zadanej pory (godziny, a także daty - niektóre pociągi nie kursują codziennie) bądź wyjazdu, bądź przyjazdu do stacji docelowej. Po znalezieniu przez program pierwszego połączenia spełniającego zadane warunki, możliwe jest dowolne wyświetlanie połączeń wcześniejszych bądź późniejszych. Program podaje godzinę wyjazdu i przyjazdu, łączny czas podróży, w tym czas oczekiwania na ew. przesiadkach oraz cenę biletu. Dla wybranego połączenia możliwe jest wyświetlenie szczegółowego rozkładu jazdy obejmującego wszystkie stacje pośrednie z wyróżnionymi miejscami przesiadek, a także danych o pociągu (pociągach) - jego stacji wyjazdowej i docelowej, terminów kursowania i rodzajów wagonów znajdujących się w składzie (np. sypialne, restauracyjne itp.). Program jest przy tym bardzo szeroko konfigurowalny: można np. ustalać rodzaje pociągów, które nas interesują - np. tylko osobowe, albo wszystkie z wyjątkiem ekspresów, czy też minimalny czas, który potrzebny jest nam na przesiadkę - jeżeli różnica między pociągami będzie mniejsza, ewentualne połączenie nie zostanie uwzględnione przez program.

Warto polecić ten serwis, który - co miałem okazję stwierdzić "na własnej skórze" - jest niezwykle przydatny w planowaniu podróży. Program dostępny jest przez telnet pod adresem mars.pg.gda.pl, jako identyfikator użytkownika należy podać krj, a jako hasło - własny adres e-mail. Północna DOKP oferuje również do nabycia wersję "wolnostojącą" tego programu, przeznaczoną do uruchamiania na komputerze PC z systemem DOS, bez konieczności podłączenia do Internetu.


Encyclopaedia Britannica

Najsłynniejsza encyklopedia świata - Encyclopaedia Britannica - ma obecnie swoją elektroniczną wersję, dostępną za pośrednictwem WWW w sieci Internet - Britannica OnLine. Po wpisaniu dowolnego słowa lub frazy w formularzu pojawiającym się na tytułowej stronie możliwe jest uzyskanie spisu wszystkich haseł w encyklopedii, zawierających poszukiwaną treść, a następnie przez "kliknięcie" na wybranej pozycji odczytanie pełnej treści danego hasła. Encyklopedia w pełni wykorzystuje hipertekstowe możliwości WWW, poprzez wybór zaznaczonych w treści odsyłaczy można przenosić się do zbliżonych tematycznie haseł bądź do jednego z wielu indeksów. Dostępne są oczywiście także ilustracje.

Istnieje także możliwość tematycznego wyszukiwania haseł w encyklopedii, poprzez zorganizowaną w formie drzewa klasyfikację haseł zawartych w encyklopedii na różne kategorie, od bardzo zgrubnych (np. człowiek, natura, kosmos) po bardzo szczegółowe (np. różnica między religią a innymi formami wierzeń). I znowu, wybór odpowiedniego łącznika hipertekstowego pozwala na uzyskanie wykazu wszystkich haseł wiążących się tematycznie z daną dziedziną wiedzy.

Oprócz "małej" i "dużej" wersji encyklopedii (Micropaedia i Macropaedia) baza danych obejmuje także jeden z najobszerniejszych słowników języka angielskiego, Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, bardzo przydatny przy wyjaśnianiu znaczeń trudniejszych i rzadziej spotykanych angielskich słów.

Britannica OnLine ma być docelowo serwisem płatnym, przy czym przewidywane są różne formy subskrypcji w zależności od rodzaju użytkownika (prywatny, biznes, naukowy, licencja dla pojedynczej osoby czy całej instytucji). Na razie jednak przez okres próbny (jego czas trwania nie został określony) dostępna jest bezpłatnie, jednak skorzystanie z niej wymaga rejestracji - uzyskania swojego identyfikatora użytkownika i hasła. Rejestracji takiej można dokonać wypełniając formularz dostępny pod adresem http://www-pf.eb.com:88/cgi-bin/eb?ticket=, zaś sama encyklopedia dostępna jest dla zarejestrowanych użytkowników pod adresem http://www-pf.eb.com:189/ (przy połączeniu z tym adresem trzeba podać swój identyfikator i hasło). *


* Okres bezpłatnego korzystania z Britannica OnLine upłynął z końcem 1996 r.; obecnie dostępna jest wyłącznie usługa płatna pod adresem http://www.eb.com/. Dla wcześniejszych użytkowników wersji bezpłatnej oferowane są zniżki.


Compuserve do Internetu

Słynna amerykańska sieć komercyjna Compuserve, przez wiele lat stanowiąca ze swoimi bibliotekami oprogramowania, grupami dyskusyjnymi i serwisami informacyjnymi swoisty "zamknięty świat", odrębny i konkurencyjny w stosunku do zasobów dostępnych dla użytkowników Internetu, przełamała wreszcie ostatnie bariery dzielące ją od największej sieci świata. Po udostępnieniu swoim użytkownikom możliwości korzystania z usług Internetowych przyszła teraz kolej na udostępnienie zasobów Compuserve użytkownikom Internetu. Najnowsza wersja pakietu WinCIM (Compuserve Information Manager for Windows), powszechnie używanego przez użytkowników do łączenia się z Compuserve, obsługuje po raz pierwszy oprócz tradycyjnych połączeń modemowych także połączenia w protokole TCP/IP, co pozwala na pełne korzystanie z usług Compuserve z dowolnej odległości poprzez Internet, bez konieczności fizycznego dzwonienia modemem do węzła sieci Compuserve. Nowy WinCIM dostępny jest na stronie WWW Compuserve (http://www.compuserve.com/), a użytkownicy "ściągający" go stamtąd otrzymują w ramach promocji miesiąc bezpłatnego abonamentu Compuserve w zakresie usług podstawowych.

Warto zaznaczyć, że Compuserve obecnie zdecydowanie stawia na działalność związaną z Internetem, o czym świadczy wykupienie firmy Spry Inc., producenta znanego pakietu oprogramowania TCP/IP Internet-in-a-Box (wchodząca w skład tego pakietu przeglądarka WWW Spry Air Mosaic nosi obecnie nazwę Compuserve Mosaic).


Prawybory w Internecie

Zwyczaj organizowania prawyborów przed wyborami parlamentarnymi czy prezydenckimi przyjął się już w Polsce. Po raz pierwszy jednak przed listopadowymi wyborami prezydenta prawybory takie zorganizowano... w Internecie, i to niezależnie od siebie aż w dwu miejscach! Pierwszy sondaż zorganizowała popularna krakowska gazeta codzienna "Dziennik Polski" we współpracy z Bankowym Centrum Informatyki w Krakowie, na którego serwerze WWW umieszczono odpowiednie strony (http://www.bci.krakow.pl/dziennik_polski/). Drugi sondaż prowadzony był na serwerze WWW Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (http://bull.mimuw.edu.pl/cgi-bin/vote). ** Sondaż "Dziennika Polskiego" przeprowadzany był w sposób analogiczny do prawdziwych wyborów: jeżeli w pierwszej turze żaden kandydat nie uzyskał 50% głosów, dwaj najlepsi przechodzili do drugiej tury. W przeciwieństwie do niego, sondaż MIMUW prowadzony był w sposób ciągły, z możliwością podglądu bieżących wyników rankingu. W chwili oddawania tego tekstu do druku zakończyła się pierwsza tura prawyborów "Dziennika Polskiego", w której żaden kandydat nie uzyskał wymaganej większości głosów, rozpoczęto więc turę drugą. Pierwszą turę wygrał zdecydowanie (35.6% głosów) Janusz Korwin-Mikke, pozostawiając daleko w tyle drugiego w klasyfikacji Jacka Kuronia (15.6%). Także i w "konkurencyjnym" sondażu niezmiennie prowadzą - z podobnym stosunkiem głosów - ci sami dwaj politycy. O tym, jak preferencje polskich Internautów mają się do wyboru dokonanego przez ogół społeczeństwa, czytelnicy będą mieli okazję przekonać się sami.


** Strony te już nie istnieją.


Jarosław Rafa 1995. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 19.03.96, uzupełnienie 17.01.97.


Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka