Coraz więcej wyszukiwarek

Prawdziwy urodzaj na wyszukiwarki zapanował ostatnio w polskim Internecie: dopiero co informowaliśmy Państwa o powstaniu Sieciowida i NEToskopu, a oto już pojawiły się trzy kolejne maszyny wyszukujące. Własną wyszukiwarkę "sprawiła sobie" Wirtualna Polska (http://wp.cnt.pl/) - dotąd tylko katalog polskich stron WWW (zresztą chyba najlepiej prowadzony), obecnie także wyszukiwarka, czyli "dwa w jednym". Wirtualnej Polsce ostro "depcze po piętach" inny katalog polskich stron WWW - OptimusNet (http://www.onet.pl/), który także zapowiada uruchomienie własnej wyszukiwarki.

Wyszukiwarki rodzimej produkcji mają jednak groźną konkurencję w postaci "towaru importowanego": właśnie uruchomionych polskich mutacji dwu słynnych światowych serwisów wyszukiwawczych - Infoseeka i Altavisty.

Pierwszy z nich działa w ramach jednego z najciekawszych węzłów polskiego Internetu - SunSITE Polska (http://sunsite.icm.edu.pl/), znajdującego się pod opieką warszawskiego ICM (Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego). To tam uruchomiona została w listopadzie 1995 pierwsza w ogóle polska usługa wyszukiwawcza - archie, wyszukujący pliki w archiwach anonymous ftp. Od połowy 1996 r. system ten przeszukiwał także zawartość polskich serwerów WWW, będąc tym samym de facto pierwszą polską wyszukiwarką WWW (jeszcze przed Sieciowidem i NEToskopem!), jednak obejmował swoim zasięgiem stosunkowo niewielką liczbę serwerów. Teraz zastąpiła go wyszukiwarka "z prawdziwego zdarzenia" - Infoseek, oparty na jednym z najbardziej wyrafinowanych technicznie programów przeszukujących na świecie (możliwości oprogramowania Infoseeka stawiają go nawet przed Altavistą i HotBotem, choć te "biją go" wygodą obsługi). Polska Altavista zaś uruchomiona została w porozumieniu z Digitalem przez Telekomunikację Polską S.A.

Obie te wyszukiwarki uruchomione zostały mniej więcej na przełomie stycznia i lutego br. (Infoseek około dwóch tygodni wcześniej od konkurenta) i w krótkim czasie zdołały zindeksować ponad 500 tysięcy stron WWW z około dwóch tysięcy serwerów (do podobnych liczb "przyznaje się" również Wirtualna Polska), podczas gdy na początku lutego br. NEToskop miał tych stron o połowę mniej. Podobną liczbę polskich stron ma wprawdzie w swojej bazie "główna" Altavista, można to jednak tłumaczyć przeciążeniem łączy międzynarodowych i spowodowaną tym niemożliwością połączenia się z częścią polskich serwerów. NEToskop i Sieciowid są jednak w Polsce...

Omawiane wyszukiwarki dostępne są aktualnie pod adresami http://infoseek.icm.edu.pl:8000/ oraz http://altavista.tpnet.pl:8000/ *. Niestandardowy numer portu (8000) każe liczyć się z tym, że w przyszłości adresy te mogą ulec zmianie - oba systemy znajdują się jeszcze wciąż w fazie eksploatacji próbnej, cały czas wprowadzane są poprawki do oprogramowania. W grupach dyskusyjnych polskiego Usenetu trwa również dyskusja na temat, co i w jaki sposób wyszukiwarki powinny indeksować - padła m.in. propozycja, aby maszyny wyszukiwawcze uwzględniały tylko strony z poprawnie (tzn. zgodnie ze standardem ISO 8859-2) kodowanymi polskimi literami, bądź w ogóle nie zawierające polskich liter. Jeżeli propozycja ta zostanie zrealizowana, pociągnie to za sobą niewątpliwie bardzo znaczące skutki dla polskich webmasterów...

Ciekawostką, na którą zwrócił uwagę administrator polskiego SunSITE, Wojciech Sylwestrzak, jest fakt, że prawie wszystkie polskie wyszukiwarki (z wyjątkiem Wirtualnej Polski, podłączonej do sieci Telbanku) przyłączone są do sieci szkieletowej Telekomunikacji Polskiej S.A., a tylko SunSITE, na którym działają archie i Infoseek, ma także połączenie z siecią NASK-u. Do niedawna spodziewalibyśmy się raczej sytuacji odwrotnej, jako że znakomita większość zasobów informacyjnych polskiego Internetu znajdowała się (a może znajduje się jeszcze nadal?) na komputerach podłączonych do sieci NASK-u. Czyżby znak czasów (i postępującej komercjalizacji Internetu) ?


Aktualnie działające wyszukiwarki i katalogi polskich stron WWW
(kolejność chronologiczna)

Wyszukiwarki

Archie - http://archie.icm.edu.pl/
Sieciowid - http://sieciowid.pol.pl/ **
NEToskop - http://www.chip.pl/
Wirtualna Polska - http://wp.cnt.pl/
Infoseek - http://infoseek.icm.edu.pl:8000/
Altavista - http://altavista.tpnet.pl:8000/ *

Katalogi

Wirtualna Polska - http://wp.cnt.pl/
Polish World - http://www.polishworld.com/ (serwer w USA)
WOW! - http://www.wow.pl/
OptimusNet - http://www.onet.pl/


* Wydarzenia w Internecie toczą się niestety szybciej, niż może za nimi nadążyć słowo drukowane. W chwili wydrukowania tego tekstu serwer Altavisty pod wskazanym powyżej adresem już nie działał - wg wyjaśnień TPSA okres próbnej eksploatacji został zakończony; nie wiadomo, kiedy serwer zostanie uruchomiony ponownie.
** Wyszukiwarka została zlikwidowana.


Jarosław Rafa 1997. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 22.04.97, uzupełnienia 12.09.2000.


Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka