Warszawska giełda w Internecie

Na całym świecie gracze giełdowi wysoko cenią wartość szybkiej, aktualnej informacji o bieżących notowaniach giełdy, dzięki której mogą (przynajmniej taką mają nadzieję) szybciej od konkurentów podjąć trafne decyzje przynoszące im zysk. Najszybsza i najbardziej aktualna jest w dzisiejszych czasach niewątpliwie informacja przekazywana drogą elektroniczną. Stąd też w krajach zachodnich, z bogatymi tradycjami giełdowymi, zwłaszcza w USA, istnieje cały wachlarz instytucji i firm oferujących w najrozmaitszych wersjach usługi elektronicznego przekazywania notowań giełdowych. Popularne w USA płatne abonenckie sieci komputerowe, do których użytkownicy komputerów osobistych dołączają się za pomocą telefonu i modemu, takie jak Compuserve, Prodigy czy America Online, zawierają zawsze w swojej ofercie aktualne notowania giełdowe. Wyspecjalizowane serwisy, np. Dow Jones, przekazują nawet "na żywo" zmieniające się ich wartości w trakcie (z reguły całodziennej) sesji.

W Polsce modem jest urządzeniem wciąż jeszcze stosunkowo egzotycznym. "Serwisem on-line", z którego najczęściej korzysta polski gracz, jest... telegazeta, emitująca informacje o notowaniach bezpośrednio po zakończeniu każdej sesji giełdy. Stąd też swoisty "boom" popularności przeżywają w Polsce obecnie dekodery pozwalające bezpośrednio wczytywać dane z telegazety do coraz liczniejszych programów przeznaczonych do analizy danych giełdowych.

Jednak także i w Polsce pojawiają się już możliwości "sięgnięcia" do informacji giełdowych poprzez sieć komputerową. Chociaż nie są to (w przeciwieństwie do telegazety) serwisy prowadzone "oficjalnie" przez warszawską giełdę, a opierające się na pracy grupy entuzjastów, którzy uruchomili je w polskiej sieci Internet, działają one równie sprawnie, a niejednokrotnie nawet szybciej. O ile tylko mamy dostęp do Internetu...

Jednym ze źródeł otrzymywania informacji giełdowych (nie tylko notowań), jest funkcjonująca w komputerze o adresie plearn.edu.pl (centralny komputer polskiej sieci EARN/Bitnet, spełniający także istotne funkcje w Internecie) lista dyskusyjna GIELDA. Po zapisaniu się na tę listę automatycznie otrzymywać będziemy do swojej skrzynki poczty elektronicznej wyniki sesji lub dogrywki tuż po jej zakończeniu. Oprócz tego poprzez listę GIELDA rozsyłane są różne giełdowe wiadomości i komunikaty, a także mają miejsce - podobnie jak na każdej liście dyskusyjnej - dyskusje jej uczestników na tematy związane z grą na giełdzie.

Aby zapisać się na listę, należy wysłać na adres LISTSERV@plearn.edu.pl list zawierający następującą komendę:

subscribe gielda imię nazwisko

(oczywiście w miejsce słów "imię" i "nazwisko" trzeba wpisać własne imię i nazwisko). Natomiast gdy jesteśmy już zapisani, wszystkie ew. wiadomości, pytania, polemiki, którymi chcemy podzielić się z innymi uczestnikami listy, wysyłamy na adres GIELDA@plearn.edu.pl. Jeżeli nie chcemy już więcej otrzymywać przesyłek ze wspomnianej listy (bo np. przestaliśmy grać na giełdzie...), możemy się z niej wypisać wysyłając - znów na adres LISTSERV@plearn.edu.pl - list o treści:

signoff gielda

Można także chwilowo wstrzymywać i wznawiać otrzymywanie korespondencji z listy bez wypisywania - uzyskuje się to wysyłając do LISTSERV-a komendę set gielda nomail (dla wstrzymania korespondencji) i set gielda mail (dla jej przywrócenia). Pamiętajmy, że wszelkie komendy zapisania, wypisania, wstrzymania korespondencji itp. muszą być wysyłane na adres LISTSERV-a - programu zarządzającego listami dyskusyjnymi, a nie na adres samej listy GIELDA. Każda wiadomość wysłana na adres GIELDA@plearn.edu.pl zostanie rozesłana do wszystkich uczestników listy.

Jak w większości list dyskusyjnych, wszystkie wiadomości wysyłane na listę GIELDA są automatycznie archiwowane, i LISTSERV umożliwia dostęp do archiwów listy. Aby zobaczyć spis plików zawartych w archiwum listy GIELDA, należy wysłać do LISTSERV-a komendę:

index gielda

W odpowiedzi otrzymamy listę plików o nazwach postaci GIELDA LOGrrmm lub GIELDA LOGrrmmt (nazwy plików w systemie IBM VM, w którym pracuje komputer plearn.edu.pl, składają się z dwu oddzielnych części), gdzie "rr" są to cyfry oznaczające rok, "mm" - miesiąc, zaś "t" - kolejne litery alfabetu odpowiadające kolejnym tygodniom w miesiącu. Aby otrzymać któryś z tych plików, wysyłamy do LISTSERV-a list z komendą

get nazwa pliku

a więc np. get gielda log9410a. Warto tu zaznaczyć, że lista GIELDA została przez jej administratorów tak skonfigurowana (dlaczego?), że pobieranie w/w plików możliwe jest wyłącznie dla osób zapisanych na listę.

Wspomniana lista dyskusyjna dostępna jest również jako grupa w systemie Usenet (Netnews), pod nazwą pl.listserv.gielda. Jeżeli używamy komputera mającego dostęp do Usenet, można korzystać z tej formy czytania wiadomości giełdowych. Jest to prostsze, gdyż nie wymaga zapisywania i wypisywania się i nie "zalewa" naszej skrzynki pocztowej przesyłkami z listy dyskusyjnej. Transmisja wiadomości w systemie Usenet jest jednak z reguły wolniejsza niż dostarczenie bezpośredniej poczty z listy dyskusyjnej.

Drugą listą dyskusyjną dotyczącą giełdy jest zlokalizowana na tym samym komputerze (plearn.edu.pl) lista o nazwie MAKLER. Jest ona opisana w LISTSERV-ie jako lista "zaawansowanych inwestorów giełdowych w Polsce". W rzeczywistości jej zawartość informacyjna niewiele różni się od listy GIELDA, z tym, że jest ona listą tzw. moderowaną, to znaczy prawo "pisania na listę" (rozsyłania informacji za jej pośrednictwem) mają tylko określone osoby zarządzające listą - moderatorzy. Stąd też lista ta zawiera własciwie jedynie notowania, oficjalne komunikaty serwisu KING (Komputerowy Indeks Notowań Giełdowych) oraz rozsyłane od czasu do czasu rozmaite analizy czy prognozy sporządzane przez moderatorów listy. Jeżeli zatem kogoś nie interesują dyskusje "Internetowych giełdziarzy", może wybrać tę właśnie listę. Sposób zapisywania, wypisywania itp. jest identyczny jak w przypadku listy GIELDA, z tą rzecz jasna różnicą, że zamiast nazwy GIELDA używamy we wszystkich komendach nazwy MAKLER. Lista MAKLER nie jest (jak dotąd) dostępna przez Usenet.

Oprócz wspomnianych list dyskusyjnych, bogate zasoby informacji giełdowych dostępne są za pomocą Internetowych usług gopher i WWW (World Wide Web). Połączywszy się za pomocą programu gopher z komputerem plearn.edu.pl, należy z głównego menu wybrać pozycję opatrzoną skomplikowanym tytułem "Teksty, dokum., opisy, listy dysk., gielda, ..., itd..", następnie "Ekonomia - gielda" i wreszcie "WGPW - plearn.edu.pl". Użytkownicy korzystający z dostępu przez program typu WWW (np. Lynx, Mosaic) mogą "skoczyć" bezpośrednio do tego miejsca korzystając z adresu (URL) gopher://plearn.edu.pl:71/11/roznosci/ekonomia/WGPW-Wa. W obydwu przypadkach na ekranie zobaczymy menu, którego poszczególne pozycje oferują nam nie tylko wykazy różnych aktualnych i archiwalnych informacji giełdowych, ale także archiwa list dyskusyjnych GIELDA i MAKLER oraz dostępne do skopiowania na własny komputer programy do analiz giełdowych, należące do kategorii "public domain" lub "shareware", czyli (nie wdając się nadmiernie w szczegóły) takie, które wolno swobodnie rozpowszechniać. Najlepiej jest tu samodzielnie "poszperać"; podpowiem tylko, że we wspomnianym menu aktualne notowania giełdowe kryją się pod hasłem "WGPW - rynek akcji", po wybraniu którego zobaczymy wśród innych opcji m.in. pozycję "Ostatnio dodane informacje o notowaniach". Zaś gdy chcemy przyjrzeć się notowaniom nieco starszym, obok do dyspozycji mamy "Rok 1994 - WGPW - rynek akcji".

Prawdziwą "kopalnią" informacji na temat warszawskiej giełdy jest wreszcie tzw. strona giełdowa w systemie World Wide Web, osiągalna dla posiadaczy programów typu Lynx czy Mosaic pod adresem http://yogi.ippt.gov.pl/gielda/gielda.html. Wśród rozlicznych informacji oferowanych na tej stronie znajdują się m.in. wykresy cen akcji, obrotów i innych wskaźników (można je oglądać on-line na ekranie monitora lub skopiować na swój komputer wersję do wydruku), zestawienia danych takich jak względne przyrosty i spadki kursów z sesji na sesję, WIG i inne wskaźniki, obroty, wyniki finansowe spółek, inflacja itp., a także objaśnienia terminów, pojęć i skrótów stosowanych na giełdzie oraz kursy walut. Ze strony tej istnieje także bezpośrednie przejście do opisanego powyżej archiwum w warszawskim gopherze, poprzez odnośnik zatytułowany "Gopher - dane archiwalne i programy do analizy technicznej"

Życzymy sukcesów na giełdzie!


Jarosław Rafa 1995. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 22.03.96.


Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka