Zmarł Tomasz Hofmokl

5 września br. zmarł w Warszawie prof. Tomasz Hofmokl, założyciel i do 1999 r. dyrektor NASK - pierwszego operatora Internetu w Polsce.

W 1990 r. Tomasz Hofmokl został pełnomocnikiem Komitetu Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów do spraw przyłączenia Polski do międzynarodowej akademickiej sieci EARN/Bitnet, które to przyłączenie nastąpiło 17 listopada tegoż roku. Węzły sieci EARN/Bitnet znajdowały się w dużych ośrodkach akademickich; sieć ta umożliwiała wymianę poczty elektronicznej z Internetem oraz korzystanie w ograniczonym stopniu z serwerów FTP.

W latach następnych pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działającego przy Uniwersytecie Warszawskim. Zespół ten powołany został dla ujęcia w ramy organizacyjne podejmowanych przez środowisko naukowe inicjatyw budowy polskiej gałęzi Internetu, określanej mianem POLIP (POLska sieć IP). W 1993 roku, po oderwaniu się Zespołu Koordynacyjnego od UW i przekształceniu w samodzielną instytucję - Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) - objął funkcję jej dyrektora, którą pełnił do końca 1999 r.

Choć w późniejszym czasie prof. Hofmokl stał się postacią odbieraną w środowisku Internautów dość kontrowersyjnie, z uwagi na szereg działań monopolistycznych kierowanej przez niego instytucji, niemniej jednak bezdyskusyjne są jego zasługi dla powstania i rozwoju polskiego Internetu, które zapewniają mu trwałe miejsce w jego historii.


Pierwszy bank dostępny poprzez WAP

Od 1 września br. Wielkopolski Bank Kredytowy jako pierwszy bank w Polsce umożliwił dostęp do swojego systemu bankowości elektronicznej za pośrednictwem protokołu WAP. System WBK24, który od 1 czerwca 2000 umożliwia aktywne dokonywanie operacji na koncie bankowym (poprzednio pozwalał jedynie na sprawdzanie salda i historii rachunku) stał się tym samym najbardziej wszechstronnym systemem bankowości elektronicznej w polskich bankach. Z usług WBK24 można obecnie korzystać poprzez WWW, WAP, telefon z wybieraniem tonowym oraz SMS (w ostatnich dwu przypadkach dostępny jest ograniczony zakres operacji).

Bliższe informacje: https://www.wbk24.pl/
http://www.wbk.pl/wbk24/


Jarosław Rafa 2000. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 18.01.2001.


Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka