Poprzedni odcinek Następny odcinek

Internet, ależ to proste (19)

Korzystanie z systemu news jest znacznie prostsze niż z list dyskusyjnych, gdyż po pierwsze - o istnieniu danej listy dyskusyjnej trzeba wiedzieć; po drugie - znać jej adres; po trzecie - zapisać się, czyli wysłać pod ten adres list z odpowiednią komendą. W przypadku Usenetu po prostu łączymy się z serwerem news i na ekranie pojawia się nam wykaz dostępnych grup. Jeżeli wcześniej nie korzystaliśmy z Usenetu (uruchamiamy dany newsreader po raz pierwszy), serwer przedstawi nam listę kilku grup, które administratorzy serwera uznali za najodpowiedniejsze dla początkujących użytkowników. Prawie na pewno będzie wśród nich grupa o nazwie news.announce.newusers. Jest to grupa moderowana, której zawartość stanowią wyłącznie materiały informacyjne przeznaczone dla początkujących użytkowników Usenetu. Korzystanie z systemu news powinniśmy rozpocząć od uważnego przeczytania listów znajdujących się w tej grupie. Jeżeli natomiast po ich przeczytaniu wciąż mamy jakieś wątpliwości, grupa news.newusers.questions jest właściwym miejscem do zadawania pytań.

Za pomocą odpowiedniej opcji newsreadera (w Netscape Navigatorze trzeba w okienku "Netscape News" wybrać z menu Options/Show All Newsgroups) uzyskujemy na ekranie wykaz wszystkich pozostałych grup obsługiwanych przez dany serwer i możemy "zapisać się" do tych, których tematyka nas interesuje (w Navigatorze należy w tym celu kliknąć na kwadracik znajdujący się przy nazwie grupy). "Zapisywania się" do grup Usenetowych nie należy w żaden sposób kojarzyć z zapisywaniem na listy dyskusyjne: tutaj owo "zapisanie" sprowadza się tylko do dołączenia nazwy danej grupy do zapamiętywanej przez newsreader listy interesujących nas grup. Przy każdym następnym uruchomieniu programu będziemy widzieć na ekranie kilka czy kilkanaście wybranych grup, zamiast kilku tysięcy dostępnych na serwerze. W każdej chwili jednak można wyświetlić wszystkie pozostałe grupy i zajrzeć do dowolnej z nich.

Przeglądając zawartość grupy, widzimy wykaz wszystkich listów wysłanych do danej grupy w ostatnim czasie (wiadomości na serwerze news przetrzymywane są przez określony czas, zależny od ilości wolnego miejsca na dyskach - z reguły jest to od kilku dni do dwóch tygodni - po czym są automatycznie usuwane). Działanie newsreadera jest bardzo podobne do programu poczty elektronicznej (zob. rysunek); także same wiadomości dostępne w grupie są bardzo podobne do elektronicznych listów - różnią się praktycznie tylko obecnością w nagłówku zamiast pola "To:", określającego odbiorcę listu, pola "Newsgroups:", zawierającego nazwę grupy (lub grup), do której wiadomość została wysłana. Nieco inne są w newsreaderach konwencje dotyczące odpowiadania na listy. Newsreadery rozróżniają dwa sposoby odpowiedzi na wiadomość przeczytaną w grupie dyskusyjnej: pierwszy z nich, określany mianem reply, to odpowiedź przesyłana pocztą elektroniczną (!) bezpośrednio do autora listu - i tylko do niego. Odpowiedź kierowana na forum grupy nosi nazwę follow-up, i realizowana jest zwykle odrębną opcją w menu; w wielu newsreaderach możliwe jest także równoczesne wysłanie odpowiedzi do autora i do grupy. Można także wiadomość przeczytaną w grupie dyskusyjnej przesłać dalej pocztą elektroniczną na dowolny adres (forward).

[Rysunek - kliknij tutaj]

W przeciwieństwie do poczty elektronicznej, w której wiadomości pozostają na dysku naszego komputera (do chwili, gdy ich w sposób jawny stamtąd nie skasujemy), podczas pracy z newsreaderem czytane przez nas listy fizycznie znajdują się cały czas na serwerze news: chcąc zachować interesującą nas wiadomość musimy ją zapisać do pliku na swoim dysku lub wysłać do siebie e-mailem. Ponadto, większość newsreaderów zapamiętuje, które listy z danej grupy już czytaliśmy, i przy następnym wejściu do danej grupy wiadomości przeczytanych już nie wyświetla, bądź też zaznacza je w odpowiedni sposób jako przeczytane - zależy to od ustawienia odpowiedniej opcji programu (w Navigatorze Options/Show Unread Messages lub Show All Messages).

Jeżeli porównamy listy dyskusyjne i grupy news'owe, to okaże się, że każdy z tych dwu sposobów prowadzenia dyskusji ma swoje zalety i wady. Listy dyskusyjne wymagają wcześniejszego zapisania się, i wypisania, gdy chcemy przestać otrzymywać wiadomości; są więc raczej odpowiednie do tematów, którymi jesteśmy zainteresowani stale, niż do okazyjnego, jedno- czy kilkukrotnego "zerknięcia" na tematykę danej grupy, do czego z kolei znakomicie nadają się grupy Usenetowe. Po zapisaniu się na listę dyskusyjną wiadomości z niej przychodzą "same" i pozostają w naszej skrzynce pocztowej. Nie ma zatem niebezpieczeństwa zgubienia jakiejś informacji w razie dłuższej przerwy w czytaniu poczty - ale z drugiej strony przychodzące listy "zapychają" nam dysk! Do news'ów zaś trzeba każdorazowo zaglądać, a w razie dłuższej przerwy w tej czynności (w przypadku grup o dużym ruchu wystarczy kilka dni!) niektóre listy mogą już zniknąć z serwera. Nie trzeba za to troszczyć się o kasowanie starej poczty. Optymalną sytuacją byłoby zatem, gdyby te same grupy dostępne były zarówno w Usenecie, jak też i jako listy dyskusyjne. W przypadku wielu list dyskusyjnych takie połączenie (tzw. bramkowanie) jest rzeczywiście zrealizowane i można z nich korzystać na obydwa sposoby (grupy news'owe stanowiące "odbicie" list dyskusyjnych często można rozpoznać po tym, że mają w nazwie słowo "listserv", ale nie jest to regułą).

Więcej o Usenecie jako takim dowiedzieć się można z materiałów zamieszczonych we wspomnianej już grupie news.announce.newusers, zaś o specyficznych sprawach dotyczących polskiego Usenetu - z grupy pl.answers.


Jarosław Rafa 1996. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 17.01.97.


Poprzedni odcinek Następny odcinek

Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka