Poprzedni odcinek Następny odcinek

Internet, ależ to proste (20)

Listy dyskusyjne i grupy Usenetowe są swoistymi społecznościami, posiadającymi własne konwencje i obyczaje. Dlatego też zanim zaczniemy sami zabierać głos w grupach czy na listach dyskusyjnych, wskazane jest najpierw tylko czytanie wybranych grup czy list przez tydzień-dwa dla oswojenia się ze sposobem prowadzenia dyskusji w grupie, aby nie wyskoczyć jak "Filip z konopi". Pamiętajmy, że każdy wysłany przez nas list trafia do setek, tysięcy a czasami nawet milionów innych użytkowników, którzy dla odczytania go muszą poświęcić nieco swojego czasu, a często także dodatkowe pieniądze (koszt połączenia telefonicznego!). Szacunek dla tych użytkowników, jak również dbałość o nieprzeciążanie samej sieci, nakazuje przestrzeganie pewnych reguł "zachowania się", których respektowanie zaskarbi nam przychylność uczestników danego forum i zapewni poświęcanie należytej uwagi wysyłanym przez nas listom. Łamiąc je natomiast narażamy się na ignorowanie naszych wypowiedzi, nieprzyjemne repliki, a w wypadkach grubych nadużyć (np. masowe wysyłanie reklam do wszystkich grup Usenetowych, ustawiczne obrażanie innych użytkowników) - nawet zamknięcie naszego konta Internetowego przez providera.

Te przestrzegane w sieci zwyczaje określane są powszechnie terminem netykieta, wzorowanym na angielskim neologizmie netiquette - zbitce słów "net" (sieć) i "etiquette" (etykieta). Pokrótce można by je streścić następująco:

Pierwotnie oprogramowanie poczty elektronicznej i Usenetu pozwalało przesyłać tylko znaki standardowego kodu ASCII. Niemożliwe było zatem np. przesłanie pocztą elektroniczną pliku binarnego albo użycie w liście liter innych niż łacińskie (w szczególności polskich). Aczkolwiek już dość dawno opracowano standard pozwalający ominąć te ograniczenia - tzw. MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), dostępnych było stosunkowo niewiele programów potrafiących obsługiwać ten standard i np. poprawnie wysyłać (i odbierać!) listy z polskimi literami. Poza tym ciągle trwały spory o standard kodowania polskich znaków w tabeli ASCII, jakiego należałoby używać w listach. Dlatego też za zalecenie "netykiety" uznawano niestosowanie polskich liter na listach dyskusyjnych - użyte w nieprzystosowanym do tego programie były dla odbiorcy całkowicie nieczytelne. Sytuacja zmieniła się w tym roku, kiedy to dwie najpopularniejsze przeglądarki WWW: Netscape Navigator i Microsoft Internet Explorer zostały wyposażone w moduły obsługi poczty i Usenetu, pozwalające w prosty sposób korzystać ze standardu MIME. Od tej pory na polskich listach i grupach dyskusyjnych pojawia się coraz więcej listów pisanych z użyciem polskich znaków.

Możemy już mówić o ustaleniu się standardu użycia polskich znaków w Internecie: należy używać kodów ASCII zgodnych z międzynarodową normą ISO 8859-2 (i polską PN-93 T-42118), zapisywanych w sposób określony przez MIME. Kody polskich liter stosowane w MS-Windows różnią się od standardu ISO; poprawnie działający program pocztowy (lub newsreader) powinien przy wysyłaniu i odczytywaniu listów dokonywać automatycznej konwersji między kodowaniem ISO i Windows. Aby włączyć tę możliwość w Netscape Navigatorze (wersja 3.0 lub wyższa), należy wybrać z menu opcję Options/Document Encoding i w pojawiającej się liście wybrać pozycję "Central European (ISO)", a potem jeszcze raz wybrać tę samą opcję i pozycję "Set default" w celu zapamiętania tego ustawienia.

Warto jeszcze raz podkreślić, że jeżeli nie mamy programu poprawnie obsługującego standardy MIME i ISO, nie powinniśmy w ogóle używać polskich liter, gdyż w przeciwnym razie odbiorcy naszego listu będą musieli z trudem go "rozszyfrowywać". W razie kłopotów z polskimi literami warto sięgnąć do strony WWW będącej podstawowym źródłem informacji na ten temat - Polskiej Strony Ogonkowej, pod adresem http://www.agh.edu.pl/ogonki/.


Jarosław Rafa 1996. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 17.01.97.


Poprzedni odcinek Następny odcinek

Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka