Szybka sieć dla polskich MAN-ów

Tegorocznym targom INFOSYSTEM w Poznaniu już po raz czwarty towarzyszyła konferencja "POLMAN - Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji". Na konferencji tej Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (operator sieci miejskiej POZMAN) wspólnie z firmą Telekomunikacja Energetyczna Tel-Energo S.A. zaprezentowały rozwiązanie zapowiadające prawdziwą rewolucję w polskim Internecie: pilotową instalację międzymiastowej sieci szkieletowej o przepustowości 34 Mbps! (tzw. E3).

Sieć, zrealizowana w oparciu łącza światłowodowe Tel-Energo (światłowody poprowadzone wzdłuż linii wysokiego napięcia), zestawiona została pomiędzy Poznaniem (węzeł sieci znajdował się na stoisku Tel-Energo na Infosystemie, skąd poprzez zbudowaną specjalnie na targi sieć FairNet'97 miał połączenie z siecią POZMAN), Łodzią (sieć LODMAN), Warszawą i Katowicami (węzły w siedzibach Polskich Sieci Elektroenergetycznych). Sprzęt dla prototypowej sieci dostarczyły m.in. firmy ATM i Solidex.

Wg informacji z PCSS eksperymentalna sieć będzie dalej funkcjonowała po zakończeniu targów. Planuje się jej stopniową rozbudowę i dołączanie kolejnych miast, aż do utworzenia pełnej sieci krajowej, stanowiącej alternatywny w stosunku do obecnie istniejących szkielet połączeń.

Uruchomienie tej sieci należy ocenić jako wydarzenie szczególnej rangi z wielu względów. Po pierwsze, dotychczas istniejące łącza szkieletowe Internetu w Polsce - czy to NASK-u, czy TP S.A. - nie mogły przekroczyć "magicznej" granicy 2 Mbps, a pomiędzy wieloma miastami przepustowość wynosiła zaledwie 512 kbps. Miało to oczywiście swój niebagatelny wpływ na osiąganą prędkość transmisji w relacjach międzymiastowych - nowe rozwiązanie przynosi skok o rząd wielkości! Po drugie, mamy wreszcie - czego środowiska sieciowe w Polsce domagały się już od dawna - szansę na szersze wykorzystanie ogromnego potencjału w postaci łączy Tel-Energo, do tej pory praktycznie "leżących odłogiem" i wykorzystywanych w niewielkim ułamku ich możliwości, głównie na wewnętrzne potrzeby energetyki. Jest to zarazem szansa wejścia na rynek sieciowy kolejnego wielkiego operatora, który może stanowić groźną konkurencję dla dominujących dotychczas na tym rynku NASK-u i TP S.A. Po trzecie wreszcie, jest to wielka szansa dla istniejących już w 20 miastach Polski sieci miejskich, które wobec coraz gorszego funkcjonowania NASK-u, do którego sieci były dotychczas podłączone, szukają dla siebie alternatywy i od dłuższego czasu noszą się z zamiarami utworzenia własnej łaczącej je sieci korporacyjnej. Skorzystanie z możliwości oferowanych przez Tel-Energo może być dla nich wielką szansą.

Znaczenie zaproponowanego przez PCSS i Tel-Energo rozwiązania zostało docenione przez patronujący konferencji Komitet Badań Naukowych i uhonorowane I nagrodą Przewodniczącego KBN (co zobaczyć można pod adresem http://www.polman97.poznan.pl/konkurs.html). Oby dobrze to wróżyło na przyszłość...


Krótki żywot Sieciowida

Wobec pojawienia się w Polsce nowych, profesjonalnych serwisów wyszukujących takich jak InfoSeek (http://infoseek.icm.edu.pl:8000/) i Altavista (http://altavista.tpnet.pl:8000/ *), firma Polska OnLine zrezygnowała z dalszego rozwijania swojej wyszukiwarki WWW - Sieciowida (http://sieciowid.pol.pl/), o którym pisaliśmy nie tak dawno w "MI". Sieciowid obecnie nie indeksuje już zawartości serwerów WWW w domenie .pl - pozostanie wyłącznie narzędziem do przeszukiwania zawartości serwera Polska OnLine.


II Walne Zgromadzenie
Polskiej Społeczności Internetu

11 kwietnia br. w Poznaniu odbyło się II Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu, założonego blisko dwa lata temu, w maju 1995 r. Odbywało się ono w dość szczególnej sytuacji. Od dłuższego czasu wśród członków PSI narastało niezadowolenie z działalności Zarządu. Z drugiej strony, nie najlepiej spisywali się też sami członkowie: z teoretycznej liczby przeszło sześciuset członków zaledwie jedna dziesiąta opłacała składki członkowskie, a jeszcze mniej aktywnie interesowało się działalnością stowarzyszenia. Najlepiej świadczy o tym fakt, że na Zgromadzenie przybyło zaledwie 26 osób. Czy oznacza to, że polscy użytkownicy Internetu uważają taką organizację za niepotrzebną?

Podstawowym zadaniem Walnego Zgromadzenia okazał się wybór nowego zarządu. Dwóch członków dotychczasowego zarządu już wcześniej zrezygnowało ze swoich funkcji. Dwaj inni, wobec wcześniejszej silnej krytyki ze strony członków PSI, złożyli swoje rezygnacje na Zgromadzeniu. Sytuację dodatkowo skomplikowała niedawna tragiczna śmierć dotychczasowego prezesa stowarzyszenia, Marka Cara. Wobec niewielkiej liczby aktywnych członków PSI wybór nowego zarządu nie był zadaniem łatwym. Ostatecznie nowym prezesem PSI wybrany został Tomasz Kokowski (kokowski@put.poznan.pl), wicedyrektor uczelnianego centrum obliczeniowego Politechniki Poznańskiej. Poza nim w skład zarządu weszli: Rafał Maszkowski (rzm@torun.pdi.net) z firmy Publiczny Dostęp do Internetu, twórca listy "Polskich Zasobów Sieciowych" (http://www.agh.edu.pl/pzs/pzs.html) i Dariusz Wichniewicz (darekw@atm.com.pl) z firmy ATM - wiceprezesi, Michał Jankowski (michalj@fuw.edu.pl) - skarbnik, oraz członkowie zarządu: Grzegorz Brzeski (gregory@webcorp.com.pl), Grzegorz Sapijaszko (sapi@ldhpux.immt.pwr.wroc.pl) i Maciej Śnieżek (msniezek@medianet.com.pl).

Zgromadzenie przyjęło również "Listę Aktualnych Problemów Polskiego Internetu" (http://www.cto.us.edu.pl/lap97/) opracowaną przez byłego wiceprezesa PSI Macieja Uhliga (muhlig@us.edu.pl) jako podstawę do wypracowania przyszłego programu działania stowarzyszenia.

Wielu spośród członków PSI nazwało minione Walne Zgromadzenie "odrodzeniem PSI", odbierając je jako wyprowadzenie stowarzyszenia z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazło. Zważywszy jednak na małą liczbę aktywnych członków PSI, nie można jednak nie zadawać sobie pytania - jakie będą jego dalsze losy? Czy PSI przetrwa i czy będzie odgrywać istotną rolę w życiu polskiego Internetu?

Relacja z II Walnego Zgromadzenia PSI dostępna jest w Internecie pod adresem http://origin.psi.org.pl/Walne/Relacja.html.


Rozpad Ternetu

W dniu 15 kwietnia br. rozpadła się firma Ternet - dotychczas jeden z większych providerów Internetu w Polsce. Oddziały regionalne oderwały się od centrali firmy: obecnie firma Ternet działa jedynie na terenie Warszawy, natomiast ** dotychczasowe oddziały funkcjonują pod szyldem nowej spółki providerskiej o nazwie TOPNet. Co za tym idzie, zmieniły się również adresy serwerów WWW dawnych "Ternetów" oraz adresy e-mailowe ich klientów (na ogół zmiana polega na zamianie dotychczasowej domeny .ternet.pl na .top.pl - choć są wyjątki). Serwery byłych oddziałów Ternetu pod nowymi adresami osiągalne są z głównej strony WWW spółki TOPNet, pod adresem http://www.top.pl/.


* Serwer Altavisty pod wskazanym powyżej adresem obecnie nie działa - wg wyjaśnień TPSA okres próbnej eksploatacji został zakończony; nie wiadomo, kiedy serwer zostanie uruchomiony ponownie.
** Firma Ternet obecnie już całkowicie zaprzestała działalności providerskiej; domena ternet.pl została przejęta przez firmę MediaNet.


Jarosław Rafa 1997. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 23.04.97, uzupełnienie 1.06.97.


Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka