Polskie e-banki - uzupełnienie

W numerze 5/2001 MI opublikowaliśmy zestawienie usług bankowości internetowej oferowanych aktualnie przez polskie banki. Od tego czasu nastąpiło sporo zmian; jeden z banków został wchłonięty przez inny, co spowodowało zminaę wykorzystywanego przezeń systemu e-bankingu; świadczenie usług przez Internet rozpoczęło także kilka nowych banków. Stąd niniejsze uzupełnienie.

W początkach 2001 r. nastąpiła fuzja Banku Handlowego SA i Citibank Poland SA, w związku z czym rozpoczął się proces stopniowego integrowania usług oferowanych przez oba te banki. W ramach tej integracji dotychczasowy pion bankowości detalicznej Banku Handlowego - Handlobank - wszedł w skład Citibanku, a oferowane przezeń dotychczas produkty bankowe zostały zastąpione produktami Citibanku. W wyniku tych przekształceń przestał też istnieć dotychczasowy system bankowości internetowej Handlonet, a dostęp do kont w obecnym Citibanku możliwy jest poprzez nowy system e-bankingu CitiDirect.

Pod nazwą CitiDirect kryją się w istocie dwa odrębne systemy bankowości internetowej. Pierwszy przeznaczony jest dla klientów indywidualnych i obsługiwany przez serwer znajdujący się w Polsce; drugi, przeznaczony dla firm posiadających konta w Banku Handlowym, działa na serwerze w USA. Obydwa te systemy stosują też różne sposoby autoryzacji. W systemie dla klientów indywidualnych stosowana jest szczególna odmiana zabezpieczenia hasłem - rolę hasła pełni tu numer karty bankomatowej Citicard (lub karty kredytowej - system obsługuje nie tylko posiadaczy kont osobistych w Citibanku, ale także kart kredytowych tego banku) oraz numer PIN - ten sam, którego używa się przy wypłacie pieniędzy w bankomacie. W systemie dla firm stosowany jest natomiast token generujący hasła jednorazowe. Różnią się też wymagania dotyczące przeglądarek: system przeznaczony dla klientów indywidualnych ma wymagania dość typowe dla polskich banków internetowych - obsługa 128-bitowego SSL oraz Javascriptu 1.2 (co w praktyce sprowadza się do używania Internet Explorera lub Netscape Navigatora w wersji co najmniej 4.0, aczkolwiek bank zaleca stosowanie najnowszych wersji obu przeglądarek), natomiast system dla firm akceptuje wyłącznie przeglądarkę Internet Explorer (połączenia z innych typów przeglądarek są odrzucane) w wersji przynajmniej 4.01.

Zastosowanie w charakterze hasła dostępu numeru karty oraz PIN-u jest pomysłem dość dyskusyjnym pod względem bezpieczeństwa, zwłaszcza że przy pierwszym zalogowaniu system oferuje możliwość zapamiętania numeru karty (ale bez PIN-u!) na dysku komputera w postaci "ciastka", aby przy kolejnych logowaniach nie trzeba było go wpisywać ponownie - co prawda bank uprzedza na stronach WWW, aby nie korzystać z tej opcji na komputerach, które są używane także przez inne osoby. Niemniej jednak w dawnym Handlonecie dostęp do konta także chroniony był zwykłym pojedynczym hasłem, tak więc poziom bezpieczeństwa nie uległ zmianie.

Unikatową wśród polskich systemów e-bankingu cechą systemu CitiDirect jest możliwość generowania zestawień historii operacji na rachunkach w postaci plików, które użytkownik może sobie "ściągnąć" na swój komputer, a następnie przetwarzać różnymi programami czy też po prostu przechowywać na dysku. Istnieje możliwość wygenerowania pliku w formacie tekstowym CSV (comma-separated values - wartości oddzielone przecinkami), rozpoznawanym przez większość arkuszy kalkulacyjnych, oraz pliku w formacie QIF, używanym przez programy do zarządzania finansami osobistymi, takie jak Quicken czy Microsoft Money.

Połączeniu uległy także dwa inne banki - WBK SA i Bank Zachodni SA. Fuzja ta jednak znalazła odbicie - poza zmianą nazwy oferowanych produktów oraz adresu serwera, stosownie do zmiany nazwy banku (połączony bank używa nazwy BZ WBK SA) - jedynie w zmianach (generalnie obniżeniu) opłat za świadczone usługi.

Wśród nowych banków, które uruchomiły usługi elektroniczne, przeważają - co ciekawe - banki niezbyt dotychczas znane (bądź zupełnie nieznane) na polskim rynku bankowym, które najwidoczniej właśnie za pośrednictwem kanału elektronicznego zamierzają szerzej wejść na ten rynek. Znane marki reprezentuje w tej grupie jedynie Bank Śląski, który oprócz oferowanego już od dłuższego czasu systemu home-bankingu HomeCash, zdecydował się wreszcie także na udostępnienie usług internetowych.

Bank Śląski wyróżnia się bogatą ofertą - bazującą na dotychczas prowadzonych tradycyjnych rachunkach w tym banku - a także bardzo szczegółową, wyczerpującą i jasno podaną informacją na stronach WWW o zakresie dostępnych usług i zasadach korzystania z rachunku. Pod tym względem wypada on zdecydowanie najlepiej ze wszystkich banków oferujących bankowość internetową w Polsce. Zaglądając na strony WWW Banku Śląskiego możemy uzyskać odpowiedź na właściwie każde pytanie dotyczące internetowego konta.

Pod względem funkcjonalnym natomiast system Banku Śląskiego jest bliźniaczo podobny do omawianego w poprzednim artykule systemu wykorzystywanego przez BPH - prawdopodobnie obydwa banki korzystają z tego samego oprogramowania. Pociąga to za sobą analogiczne jak w przypadku BPH ograniczenia dotyczące platformy systemowej, na której można korzystać z usługi (aczkolwiek bank deklaruje na swoich stronach, iż jego system działa również pod Linuxem) i zawikłany sposób autoryzacji.

Dwa nieznane dotąd bliżej na polskim rynku banki to Volkswagen Bank i Inteligo. Obydwa idą w ślady mBanku, reprezentując model banku wirtualnego, bez fizycznych oddziałów, w którym umowę o prowadzenie rachunku podpisuje się drogą korespondencyjną, a wszelkich operacji dokonuje się przez Internet lub telefon. Ciekawa jest zrealizowana w tych bankach "dualna" obsługa telefoniczna - podstawowe operacje (np. sprawdzenie salda konta) wykonać można automatycznie, natomiast bardziej skomplikowane - za pośrednictwem konsultanta (podobnie funkcjonuje równiez serwis telefonicznyw Citibanku, natomiast pozostałe banki udostępniają tylko jedną z tych dwu metod).

Podobnie jak mBank, Volkswagen Bank i Inteligo kuszą w swoich reklamach wysokim oprocentowaniem na swoich kontach, ale wydaje się to być ich jedynym atutem, gdyż zakres oferowanych usług jest stosunkowo skromny. Oczywiście jeżeli ktoś potrzebuje konta tylko do elektronicznego dokonywania przelewów, to w zupełności wystarcza, natomiast ten, kto szuka możliwości zaciągania kredytu w rachunku, bogatej oferty kart płatniczych i innych zaawansowanych możliwości, powinien raczej poszukać gdzie indziej. Szczególnie słabo wypada tu Volkswagen Bank, który nie wydaje do swojego konta żadnych kart bankomatowych ani płatniczych. Wypłata gotówki jest zatem możliwa tylko w oddziale banku - tylko gdzie takie oddziały się znajdują, skoro z założenia bank ma być elektroniczny?

Wiele do życzenia pozostawia również zawartość informacyjna stron WWW obu tych banków - po jej przeczytaniu potencjalny klient nadal będzie mieć szereg wątpliwości np. co do zakresu dostępnych usług. Na dodatek - co jest bardzo poważnym zastrzeżeniem w przypadku firmy opierającej swoją działalność na Internecie - banki te nie odpowiadają na e-maile. Z uwagi na wspomniane niedostatki informacyjne stron WWW wysłałem, przygotowując ten materiał, do każdego banku list z prośbą o wyjaśnienie moich wątpliwości. Ani w jednym, ani w drugim przypadku nie dostałem odpowiedzi. Stąd też w przedstawionej poniżej tabeli w niektórych pozycjach występuje adnotacja "brak danych". Pewne braki w informacjach można dostrzec także na stronach Citibanku - np. nie do końca wiadomo, jakie dokładnie karty płatnicze można otrzymać do poszczególnych rodzajów kont prowadzonych przez ten bank.

Wymagania systemowe obydwu banków są "standardowe" (128-bitowy SSL i Javascript 1.2). Trochę dziwi to zamiłowanie twórców polskich systemów internet-bankingu do Javascriptu, z którego w zasadzie możnaby bez zmniejszenia funkcjonalności systemu swobodnie zrezygnować... Do autoryzacji użytkownika stosowany jest token (Volkswagen Bank) lub hasła jednorazowe, analogiczne jak w mBanku (Inteligo).

Ostatnim omawianym bankiem jest obecny na polskim rynku już od jakiegoś czasu, ale niezbyt popularny LG Petro Bank. Bank ten proponuje szereg ciekawych usług (m.in. możliwość składania przez Internet wniosków o różnego rodzaju kredyty), duże zastrzeżenia można jednak mieć do samego technicznego wykonania jego stron internetowych. Strony systemu LGnet (przynajmniej jeżeli chodzi o wersję demonstracyjną, którą z wielkimi trudnościami udało mi się przetestować) zapisane są w kodzie Unicode, jednak w sposób niezgodny z zadeklarowanym w nagłówku kodowaniem UTF-8, przewidzianym dla tego typu stron: wszystkie znaki (a nie tylko te o kodach powyżej 127) zapisane zostały na dwóch bajtach - a zatem np. poszczególne litery składające się na znaczniki języka HTML oddzielone są od siebie bajtami zerowymi, co powoduje ogromne kłopoty w odczycie tak zakodowanej strony przez inne niż najnowsze wersje przeglądarek. Dość słabo również prezentuje się bezpieczeństwo systemu - stosowane jest jedynie zwykłe hasło.

Analogicznie jak w poprzednim artykule, w poniższej tabeli zestawiono podstawowe parametry wszystkich dostępnych aktualnie w Polsce usług bankowości internetowej. Dla lepszego porównania zamieszczono nie tylko dane dotyczące omawianych w tekście nowych banków, ale powtórzono również dane z tabeli zamieszczonej w numerze 5/2001. Tabela obejmuje podstawowe parametry techniczne, związane z możliwością dostępu do rachunku, jego bezpieczeństwem i zakresem dostępnych operacji, zestawienie opłat istotnych z punktu widzenia typowego użytkownika internet-bankingu (za prowadzenie konta, ew. korzystanie z bankowości internetowej - w niektórych bankach usługa ta jest bezpłatna - oraz przelewy), a także podstawowe informacje na temat kart płatniczych dostępnych w ofercie poszczególnych banków.

 
Nazwa banku Pekao SA BPH BZ WBK SA Fortis Bank Polska SA Lukas Bank SA PKO BP SA BRE SA Bank Handlowy SA - Citibank Bank Śląski SA Volkswagen Bank Polska SA Bankgesellschaft Berlin Polska SA LG Petro Bank SA
Nazwa usługi Telepekao 24 BPH Sez@m BZWBK 24 Pl@net Lukas e-Bank e-PKO mBank CitiDirect BSK OnLine Volkswagen Bank Direct Inteligo LGnet
Adres WWW http://telepekao24.pekao.com.pl/ http://e-bank.bph.pl/ http://www.bzwbk24.pl/ http://www.fortisbank.com.pl/ http://www.lukasbank.com.pl/e-bank.asp http://e.pkobp.pl/ http://www.mbank.com.pl/ http://www.citibank.pl/poland/consumer/polish/citidir/ http://www.bsk.com.pl/ http://www.vwbankdirect.pl/ http://www.inteligo.pl/ http://www.lgnet.pl/
Konta osobiste tak (Eurokonto WWW) tak tak tak tak tak (e-Superkonto) tak tak tak tak tak tak
Konta firmowe tak (1) tak (BPH Sez@m Biznes) tak tak nie nie nie tak (InterBiznes) tak tak tak nie
Wymagana przeglądarka dowolna z SSL IE 4.0+, Netscape 4.0+ - Windows dowolna z SSL 128-bit. IE 5.0+, Netscape 4.6+ wymagany SSL 128-bit. i Javascript 1.2 wymagany SSL 128-bit. i Javascript 1.2 (8) dowolna z SSL 128-bit. wymagany SSL 128-bit. i Javascript 1.2
(dla kont firmowych wymagany IE 4.01+)
IE 4.0+, Netscape 4.0+ - Windows wymagany SSL 128-bit. i Javascript 1.2 wymagany SSL 128-bit. i Javascript 1.2 IE 5.0+, Netscape 4.6+
Sposób autoryzacji login, hasło, token login, hasło, klucz prywatny (2) login, hasło, opcjonalnie token (3) login, hasło, certyfikat prywatny SSL login, hasło, token login, hasło, token login, hasło, dodatkowe hasła jednorazowe dla kont osobistych - login, nr karty, PIN
dla kont firmowych - login, token
login, hasło, klucz prywatny login, hasło, token login, hasło, dodatkowe hasła jednorazowe login, hasło
Dostępna wersja demo nie tylko prezentacja tak tak tak tak tak tak tylko prezentacja nie nie tak
Dostępne operacje:
- saldo i historia tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
- przelewy tak tak tak (3) tak tak tak tak tak tak tak tak tak
- przelewy ZUS tak tak (tylko BPH Sez@m Biznes) tak tak nie tak nie tak tak brak danych tak (tylko konta firmowe) tak
- zlecenia stałe tak nie nie (4) tak tak tak nie tak tak tak tak tak
- lokaty terminowe tak tak tak tak tak tak nie tak tak tak brak danych tak
- zamówienie karty płatn. tak tak nie tak tak tak nie nie tak nie karta wydawana automatycznie tak
- zamówienie czeków nie tak nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie
- zastrzeżenie karty nie tak nie nie tak nie nie nie tak nie nie nie
- zastrzeżenie czeków nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak
- wniosek o kredyt tak tak (tylko BPH Sez@m Biznes) nie nie nie tak nie nie (10) tak brak danych brak danych tak
- korespondencja z bankiem tak tak nie tak tak nie nie tak tak brak danych brak danych tak
Dodatkowy dostęp przez:
- telefon usługa Teleserwis - bezpł. (tylko Eurokonto WWW) nie tak usługa Bankofon - bezpł. tak (LukasLinia) tak tak (mLinia) tak (CitiPhone) usługa HaloŚląski, home-banking - HomeCash tak tak tak
- SMS zawarte w usłudze Teleserwis osobna usługa tak nie nie nie tak nie (11) nie nie tak (za dodatkową opłatą) nie
- WAP nie osobna usługa tak nie nie tak tak nie nie nie tak nie
Koszty:
- prowadzenia rachunku Eurokonto WWW - 6 zł/mies.
Konto firmowe - 8 zł/mies.
Konto osobiste - 4 zł/mies.
Konta firmowe - negocjowane indywidualnie
Konto 24 - 3 zł/mies.
Konto 24 Plus - 6 zł/mies.
Konto 24 Prestiż - 11 zł/mies. (5)
Konto firmowe - 25 zł/mies.
Konto Srebrne - 5 zł/mies. (7)
Konto Złote - 9 zł/mies. (7)
Konto firmowe - 50 zl/mies.
2,50 zł/mies. 9 zł/mies. bezpłatnie CitiKonto - 7 zł/mies. (12)
CitiOne - 40 zł/mies. (12)
Konto firmowe - 60 zł/mies.
Konto Pakiet - 3 zł/mies.
Konto Pakiet Plus - 6 zł/mies.
Konto Pakiet Super - 12 zł/mies.
Konto firmowe - 30 zł/mies. (13)
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
- usługi e-bankingu wliczone w koszt rachunku Konta osobiste - 7 zł/mies.
Konta firmowe - 50 zł/mies.
usluga SMS - 2,10 zł/mies.
usluga WAP - 7 zł/mies.
bezpłatnie,
za token jednorazowo:
Konto 24 - 40 zł (Plus i Prestiż bezpłatnie)
Konta firmowe - 70 zł
Konta indywidualne - bezpłatnie
Konta firmowe - 45 zł/mies.
2,50 zł/mies. + 30 zł rocznie za token wliczone w koszt rachunku bezpłatnie Konta osobiste - bezpłatnie
Konta firmowe - negocjowane indywidualnie
Konta osobiste - bezpłatnie
Konta firmowe - 20 zł/mies.
36 zł rocznie za token bezpłatnie
usługa SMS - od 1,99 do 5,99 zł/mies.
bezpłatnie
- przelewu Eurokonto WWW - 0,60 zł (do innych banków)
konto firmowe - 0,1% kwoty
Konta osobiste - bezpłatnie
Konta firmowe - 1,50 zł (do innych banków)
Konta osobiste - 1,50 zł (do innych banków)
Konta firmowe - 3 zł (do innych banków)
Konta indywidualne - 1,50 zł
Konta firmowe - 3 zł
0,50 zł (do innych banków) bezpłatnie bezpłatnie CitiKonto - 1 zł (do innych banków)
CitiOne - bezpłatnie
Konta firmowe - 2,50 zł
Konto Pakiet - 1 zł (do innych banków)
Inne konta osobiste - bezpłatnie
Konta firmowe - 1,50 zł do innych banków, 1 zł do BSK (14)
bezpłatnie 0,99 zł (do innych banków) bezpłatnie
- zlecenia stałego 0,40 zł (tylko Eurokonto WWW) usługa niedostępna usługa niedostępna (4) jak za przelew 0,50 zł (do innych banków) bezpłatnie usługa niedostępna CitiKonto - 1 zł (do innych banków)
CitiOne - bezpłatnie
bezpłatnie bezpłatnie 0,99 zł (do innych banków) bezpłatnie
Karty płatnicze tylko do Eurokonta WWW:
Maestro - bankomatowo-debetowa (bezpł.)
Eurocard/Mastercard - obciążeniowa
VISA Concerto - obciążeniowa
do kont osobistych:
VISA Electron - bankomatowo-debetowa (bezpł.)
VISA Classic - debetowa
Eurocard/Mastercard - obciążeniowa
do kont firmowych:
VISA Business - obciążeniowa
Eurocard/Mastercard Business - obciążeniowa
do kont osobistych:
Maestro - bankomatowo-debetowa (6)
VISA Electron - bankomatowo-debetowa (6)
Eurocard/Mastercard - obciążeniowa
VISA Classic - debetowa lub kredytowa
do kont firmowych:
VISA Business - debetowa lub kredytowa
Eurocard/Mastercard Business - obciążeniowa
do Konta Srebrnego:
Tempo - bankomatowa
Visa Classic - obciążeniowa
dodatkowo do Konta Złotego:
Visa Gold - obciążeniowa
American Express - obciążeniowa
do kont firmowych:
VISA Business - obciążeniowa
VISA Electron - bankomatowo-debetowa VISA Electron - bankomatowo-debetowa (9)
VISA Classic - obciążeniowa
VISA Electron - bankomatowo-debetowa (bezpł.) do kont osobistych:
Citicard - bankomatowa
Maestro - debetowa (do konta CitiOne)
VISA - kredytowa
do kont firmowych:
CitiBusiness - bankomatowa
VISA Business
do kont osobistych:
VISA Electron - bankomatowo-debetowa
Maestro - bankomatowo-debetowa
VISA Classic - obciążeniowa
Eurocard/Mastercard Gold - obciążeniowa
VISA Electron - kredytowa
do kont firmowych:
Maestro Business - bankomatowo-debetowa
VISA Business - debetowa lub obciążeniowa
brak VISA Electron - debetowa (15) Maestro - bankomatowo-debetowa

 

Uwagi do tabeli:

(1) z kont firmowych w TELEPEKAO 24 nie ma możliwości podejmowania gotówki
(2) klucz prywatny w systemie BPH Sez@m może być przechowywany na serwerze banku (zabezpieczeniem jest w takiej sytuacji de facto tylko hasło do klucza) lub na dysku/dyskietce użytkownika
(3) w systemie BZWBK24 bez użycia tokena można przeglądać historię operacji oraz wykonywać przelewy na konta zdefiniowane z góry przy zakładaniu rachunku (do 9 kont); przy wykorzystaniu tokena możliwe są przelewy na dowolne konta
(4) elektroniczne składanie zleceń stałych nie jest dostępne, można natomiast składać przelewy z określoną datą realizacji
(5) do założenia Konta 24 Prestiż wymagane są dochody miesięczne minimum 5000 zł
(6) jedna z kart: Maestro lub VISA Electron do kont w BZ WBK jest bezpłatna; za drugą jest pobierana opłata
(7) do założenia Konta Srebrnego w Fortis Banku wymagane są miesięczne dochody co najmniej 3000 zł, a dla Konta Złotego co najmniej 7500 zł
(8) z uwagi na nierozpoznawany przez przeglądarki certyfikat serwera mogą być trudności z obsługą szyfrowania 128-bitowego
(9) karta VISA Electron w PKO BP wydawana jest automatycznie po założeniu rachunku, pierwsza karta jest bezpłatna
(10) złożenie wniosku o kredyt w Citibanku nie jest możliwe on-line, klient może jednak skorzystać ze standardowej oferty tego banku "kredyt na telefon"; aktualny stan zadłużenia z tytułu kredytu jest widoczny w systemie CitiDirect
(11) dostępna jest odrębna usługa CitiGSM, polegająca na informowaniu SMS-ami o każdej zmianie salda konta
(12) opłata za prowadzenie CitiKonta nie jest pobierana, gdy saldo konta przekracza 5000 zł, natomiast w przypadku CitiOne - 15000 zł
(13) istnieją różne warianty opłat za konta firmowe w BSK; podano najbardziej typową wysokość
(14) opłata za przelewy wewnątrz BSK jest pobierana powyżej 10 przelewów miesięcznie
(15) w Inteligo nie ma możliwości bezprowizyjnej wypłaty gotówki z rachunku; każda wypłata jest obciążona prowizją


Jarosław Rafa 2001. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 5.08.2001.