HiS w TPSA i nie tylko

Do końca listopada 1999 (zatem w chwili czytania tego numeru możecie Państwo już sami zweryfikować tę informację) w cenniku Telekomunikacji Polskiej S.A. ma oficjalnie znaleźć się usługa HiS (zob. MI 8/99), nazywana przez TPSA SDI (Szybki Dostęp do Internetu). Za instalację łącza HiS w TPSA trzeba będzie zapłacić 999 zł, a za korzystanie z niego 160 zł miesięcznie.

Już od października natomiast, jako pierwsza w Polsce, usługę HiS oferuje firma Telefony Opalenickie S.A., działająca w gminie Opalenica w woj. wielkopolskim. Instalacja HiS-a kosztuje tu 976 zł (366 zł w przypadku wykupienia usługi na okres co najmniej dwóch lat), zaś abonament miesięczny 488 zł (183 zł w przypadku umowy na dwa lata).


Encyclopaedia Britannica za darmo

Najsłynniejsza encyklopedia świata - Encyclopaedia Britannica - została udostępniona bezpłatnie w Internecie. Pod adresem http://www.britannica.com/ można nie tylko przeszukiwać hasła encyklopedii, ale też uzyskać informacje o książkach i stronach WWW tematycznie związanych z danym hasłem. Serwis zawiera także treść jednego z najpopularniejszych słowników języka angielskiego - Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, bardzo przydatnego przy wyjaśnianiu znaczeń trudniejszych i rzadziej spotykanych angielskich słów. Hasła w tym słowniku można wyszukiwać w podobny sposób, co w encyklopedii.

Jak przystało na tak renomowaną encyklopedię, hasła opracowane są bardzo starannie, w szczególności pod kątem wzajemnych powiązań - wraz z tekstem każdego hasła wyświetlany jest indeks, zawierający odsyłacze do innych haseł związanych tematycznie z aktualnie wybranym. Np. jeżeli wyświetlanym hasłem, jest "Budda", to oprócz oczywiście znajdującego się na pierwszym miejscu w indeksie hasła "buddyzm", znajdziemy też szereg haseł dotyczących m.in. okresu historycznego, w którym żył Budda; postaci związanych z jego życiorysem; doktryn filozoficznych, które miały wpływ na powstanie religii buddyjskiej, itp. - niektóre takie indeksy liczą nawet i po kilkadziesiąt odsyłaczy. Internetowa Britannica nie jest natomiast encyklopedią multimedialną - brak w niej dźwięków i sekwencji filmowych, występują jedynie "zwykłe" ilustracje.

Encyclopaedia Britannica dostępna była w Internecie już od 1995 roku jako serwis odpłatny, mieszczący się pod adresem http://www.eb.com/ (funkcjonuje on zresztą nadal, oferując - w porównaniu z wersją bezpłatną - nieco bardziej zaawansowane mechanizmy przeszukiwania). Uruchomiona z końcem października 1999 wersja bezpłatna spotkała się z tak ogromnym zainteresowaniem Internautów, że niemal natychmiast doszło do przeciążenia serwera i wyłączenia go na kilka tygodni z eksploatacji; serwis został ponownie uruchomiony dopiero na początku listopada.


Nowości w internetowych bankach

Od 1 listopada 1999 dawny Oddział Elektroniczny banku Pekao S.A., działający obecnie pod nazwą Centrum Bankowości Elektronicznej TELEPEKAO 24 (http://www.pekao.com.pl/oe/) zmienił swoją ofertę. Zamiast dotychczasowych kont osobistych, umożliwiających wyłącznie obrót bezgotówkowy, zakładany jest nowy rodzaj rachunku - Eurokonto WWW, o funkcjonalności analogicznej do "zwykłych" Eurokont prowadzonych w "fizycznych" oddziałach PEKAO S.A. (karty płatnicze, możliwość wypłaty gotówki itp.). Warunki prowadzenia Eurokonta WWW są korzystniejsze niż "zwykłego" Eurokonta w PEKAO S.A. Posiadacze dotychczasowych kont osobistych w Oddziale Elektronicznym mogą je zachować na dotychczasowych warunkach lub zamienić na Eurokonta WWW (w tym drugim przypadku niezbędne jest jednak podpisanie nowej umowy w oddziale banku).

8 listopada natomiast swój system bankowości internetowej o nazwie BPH Sez@m uruchomił Bank Przemysłowo-Handlowy (http://www.sezam.bph.pl/). System opracowany został wspólnie z firmą Optimus Pascal Multimedia, właścicielem portalu onet.pl. Użytkownikom systemu automatycznie przyznawane są konta pocztowe w domenie bph.onet.pl, na które kierowana będzie korespondencja z banku. Jeżeli użytkownik nie ma jeszcze rachunku w banku BPH, przy rejestrowaniu się w systemie Sez@m może od razu złożyć wniosek o jego otwarcie. Do autoryzacji użytkownika - oprócz identyfikatora i hasła - służy generowany przy rejestracji prywatny klucz szyfrowy RSA, zabezpieczany kolejnym hasłem (w sumie użytkownik musi zatem pamiętać trzy hasła: do skrzynki pocztowej, do samego systemu i do klucza szyfrowego). Zastosowana metoda uwierzytelniania wydaje się być jednak niejasna, nadmiernie skomplikowana i wątpliwa pod względem kryptograficznym - klucz prywatny nie jest bowiem, jak można byłoby się spodziewać, przechowywany na komputerze użytkownika, lecz na serwerze banku, skąd każdorazowo przesyłany jest do komputera użytkownika przy logowaniu i odkodowywany przy użyciu hasła. Zatem z punktu widzenia użytkownika zabezpieczeniem są w istocie dwa hasła; fakt użycia klucza w niczym nie podwyższa bezpieczeństwa.

Za kompromitację natomiast należy uznać fakt, że system BPH współpracuje wyłącznie z przeglądarką Internet Explorer 4.0 lub wyższą w środowisku Windows 95/98. Ograniczanie grona odbiorców do użytkowników jednego programu może być tolerowane na hobbystycznej stronie prywatnej, jest natomiast nie do przyjęcia w tak poważnej instytucji, jaką powinien być bank, i bez wątpienia wystawia bardzo kiepskie świadectwo profesjonalizmowi autorów systemu BPH Sez@m. Wspomniane ograniczenie wynika z faktu, iż do zrealizowania opisanego powyżej skomplikowanego sposobu wymiany kluczy wykorzystano kontrolki ActiveX, które strona WWW systemu Sez@m ładuje na komputer użytkownika. Jest to kolejne poważne zastrzeżenie do systemu - wykorzystanie do celów finansowych, wymagających maksymalnego bezpieczeństwa, techniki ActiveX, która sama w sobie znana jest jako jedna z największych "dziur" w bezpieczeństwie przeglądarki IE, również nie wzbudza zaufania do systemu.

Choć w mało profesjonalnym stylu, bank BPH wyprzedził tym samym jednak w "wyścigu do Internetu" Wielkopolski Bank Kredytowy, którego system WBK24 (http://www.wbk24.pl/), uruchomiony w sierpniu, pozwala wciąż tylko na bierny dostęp do konta (sprawdzanie salda) - jego uruchomienie w pełnym zakresie przewidywane jest na połowę 2000 roku.


Przeczytaj też: "Jeszcze o BPH Sez@m"


Jarosław Rafa 1999. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 18.02.2000.


Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka