Papieski Internet

Tegoroczna pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski miała - jak żadne dotąd wydarzenie w naszym kraju - bardzo rozbudowaną obsługę internetową. W Sieci powstał cały szereg specjalnych serwisów, relacjonujących przebieg papieskiej wizyty. Wiadomości zawarte w tych serwisach były z reguły - co także jest w polskim Internecie pewną nowością - aktualizowane na bieżąco i umieszczane na stronach WWW w trakcie lub bezpośrednio po relacjonowanych wydarzeniach. Prowadzone były także bezpośrednie relacje dźwiękowe z wizyty przy wykorzystaniu systemu RealAudio.

Najlepszy chyba serwis poświęcony wizycie papieża przygotowała Polska Agencja Prasowa. Serwis dostępny pod adresem http://pielgrzymka.pap.com.pl/ rozpoczął działalność już na przeszło tydzień przed przyjazdem papieża do Polski, prezentując obszerne omówienie programu papieskiej podróży i miejscowości odwiedzanych przez papieża. W trakcie wizyty pracowało przy serwisie ponad pięćdziesięciu dziennikarzy PAP. W czasie rzeczywistym publikowane były aktualne wiadomości dotyczące pielgrzymki (czasem ilustrowane nielicznymi zdjęciami) oraz teksty wystąpień i homilii papieża. Te ostatnie dostępne były również w postaci nagrań dźwiękowych - niestety, nie obyło się tu jednak bez pewnych problemów technicznych. Próby odtworzenia nagrań, dokonywane na kilku różnych komputerach z różnymi systemami operacyjnymi, kończyły się niepowodzeniem - programy odtwarzające wyświetlały komunikat, że plik nie jest plikiem RealAudio. Okazało się, że zastosowano dość nietypowy format plików, obsługiwany tylko przez najnowsze oprogramowanie RealAudio G2 (nie obsługuje go np. standardowy moduł Microsoftu używany do odtwarzania plików RealAudio w Windows 98, ani starsze wersje oprogramowania firmy RealNetworks), o czym nie poinformowano na stronach WWW w sposób wyraźny.

Poza bieżącymi informacjami, w serwisie zawarto wiele materiałów uzupełniających, takich jak przedstawienie sylwetki papieża i przebiegu jego pontyfikatu, omówienie treści wszystkich encyklik Jana Pawła II oraz lista dokonanych przez niego beatyfikacji i kanonizacji Polaków. W serwisie znalazły się też ogólne informacje oraz zdjęcia ze wszystkich poprzednich pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.

Wart uwagi serwis przygotowany został także przez oficjalną witrynę internetową Kościoła katolickiego w Polsce - "Opokę" (http://www.pielgrzymka.opoka.org.pl/; więcej o samej "Opoce" pisaliśmy w numerze 5/99 MI). Na stronie głównej tego serwisu odwiedzających witał ciekawy pomysł: na schematycznej mapie papieskiej podróży po Polsce pulsowało oznaczenie miasta, w którym - zgodnie z programem pielgrzymki - papież powinien się aktualnie znajdować. Serwis również uzupełniany był w czasie rzeczywistym o nowe wiadomości (w tym obszerne materiały fotograficzne, przygotowywane specjalnie dla "Opoki") oraz przemówienia papieża w formie tekstowej i dźwiękowej (nagrania dźwiękowe udostępnione zostały przez program I Polskiego Radia). Prowadzona była też bezpośrednia relacja dźwiękowa z uroczystości, również retransmitowana za I programem PR.

Bezpośrednią relację dźwiękową, tym razem retransmitowaną z Radia Plus Bydgoszcz, nadawał też chrześcijański serwis "Mateusz", który również uruchomił specjalne strony poświęcone pielgrzymce Jana Pawła II (http://www.mateusz.pl/jp99/). Tu także znaleźć można było program pielgrzymki, bieżące wiadomości, teksty i nagrania przemówień papieża, jednakże serwis był skromniejszy i rzadziej aktualizowany niż poprzedni.

Znacznie skromniej wyglądał serwis Katolickiej Agencji Informacyjnej (http://www.kai.pl/pielgrzymka99/). Zawierał on jedynie ogólne informacje o programie pielgrzymki oraz publikowane na bieżąco teksty wystąpień papieża; warto jednak zaznaczyć, że właśnie serwis KAI stanowił "oficjalne" źródło tych tekstów dla większości pozostałych serwisów, np. "Opoki" i "Mateusza".

Inny charakter miał serwis Polskiej Agencji Informacyjnej (dawniej Interpress) - http://www.pai.pol.pl/pope.htm. Jako że PAI była instytucją zajmującą się organizacją całej obsługi prasowej wizyty papieża, jej serwis adresowany był głównie do dziennikarzy obsługujących tę wizytę. I tak można tu było znaleźć informacje o zasadach akredytacji dziennikarzy przy obsłudze pielgrzymki, dane o organizacji i wyposażeniu biur prasowych w miastach odwiedzanych przez papieża, interaktywną mapę pielgrzymki zawierającą dokładne lokalizacje miejsc uroczystości, tras przejazdu, biur prasowych itp. w poszczególnych miastach (mapa zrealizowana została z użyciem oprogramowania Autodesk Map Guide; do jej oglądania niezbędny był odpowiedni plug-in do przeglądarki), a także codzienny serwis prasowy w postaci pliku w formacie MS Worda, zawierającego przegląd wiadomości prasowych na temat wizyty oraz materiały przygotowane specjalnie przez PAI, w języku polskim i angielskim.

Swoje serwisy poświęcone wizycie papieża przygotowały także dwa najbardziej znane polskie "portale" internetowe - OptimusNet i Wirtualna Polska. Pierwsza strona serwisu Optimusa (http://www.pielgrzymka.onet.pl/) prezentowała program wizyty papieża na bieżący dzień; dalej dostępne były bieżące wiadomości oraz teksty homilii (te ostatnie aktualizowane raz dziennie). Serwis uzupełniało kilkanaście zdjęć (jednak nie podpisanych; nie było wiadomo, jakiego wydarzenia dotyczą) oraz kronika pontyfikatu Jana Pawła II opracowana na podstawie książki wydanej przez wydawnictwo "Znak". Serwis Wirtualnej Polski (http://www.wp.pl/papa/) wypadał w porównaniu z konkurentem znacznie słabiej - była to zaledwie jedna strona, zawierająca wiadomości kopiowane (raz dziennie) z serwisu "Mateusz" i odsyłacze do tego ostatniego.

Nieco innego rodzaju serwisem była witryna opracowana przez Radio Plus Kraków i firmę Internet Polska, znajdująca się pod adresem http://www.janpawel.ip.pl/. Serwis skupiał się na tej części wizyty papieża, która odbywała się w Małopolsce, poświęcony był jednak nie tyle informacjom o samej wizycie, co przygotowaniom do niej. Można tu więc było znaleźć m.in. opisy miejsc, które odwiedzi papież, szereg artykułów o przeszłości Jana Pawła II i jego związkach z Krakowem, nagrania wypowiedzi znanych osób (artystów, polityków, naukowców, sportowców) dotyczących oczekiwania na papieską wizytę. Znalazł się tu także plik MP3 z zapisem utworu "Osiem błogosławieństw", wykonanego w darze dla papieża przez grupę artystów (m.in. Czesława Niemena, Natalię Kukulską, Kasię Stankiewicz) podczas jego wizyty w Krakowie.

Można było znaleźć w serwisie także bardziej "przyziemne", za to użyteczne informacje, takie jak mapy miejsc uroczystości, informacje o rozmieszczeniu parkingów i utrudnieniach w ruchu. Także i tu nie zabrakło transmisji na żywo w RealAudio, zaś krakowska część wizyty papieża relacjonowana była także w RealVideo, z wykorzystaniem kamery umieszczonej na placu przed pałacem arcybiskupim w Krakowie, gdzie tradycyjnie krakowianie spotykają się z papieżem podczas jego wizyt w tym mieście.

Poza opisanymi, strony poświęcone Janowi Pawłowi II można było znaleźć także w internetowych witrynach gazet (np. "Gazety Wyborczej"), a także na serwerach miast i diecezji, które papież odwiedzał - te ostatnie omawiały zazwyczaj przygotowania do wizyty papieża w danym regionie.


Nowa bramka e-mail - SMS

Firma Magikon uruchomiła pod adresem sms.magikon.com.pl nową bramkę pozwalającą przesyłać e-mailem wiadomości tekstowe SMS na telefony komórkowe. Aby przesłać wiadomość, należy wysłać e-mail na adres: xxxyyyyyy@sms.magikon.com.pl, gdzie xxx jest numerem kierunkowym danej sieci (501, 601, 602, 603, 604), a yyyyyy - numerem telefonu. Bramka działa dla wszystkich trzech polskich sieci GSM - Era, Plus i Idea (w tym ostatnim przypadku jedynie dla abonentów, którzy uaktywnili sobie możliwość otrzymywania SMS-ów z Internetu).

Bramka Magikonu wykorzystuje do przesyłania wiadomości dotychczas funkcjonujące bramki tych operatorów (opcjonalnie może też wykorzystywać znaną południowoafrykańską bramkę MTN). Zaletą jej jest jednakże ujednolicenie dostępu do wszystkich trzech sieci w jednym miejscu oraz dodanie brakującej w przypadku Ery funkcji przesyłania wiadomości e-mailem (dotychczas możliwe było tylko wysyłanie SMS-ów ze strony WWW). Bramka posiada także szereg dodatkowych opcji umożliwiających np. przesyłanie na telefon jedynie nagłówka listu czy usuwanie z treści listu wierszy zawierających cytaty, bez potrzeby pisania skomplikowanych skryptów przez użytkownika.

Bliższe informacje znaleźć można na stronie http://sms.magikon.com.pl/; znajdują się tam też odsyłacze do bramek SMS poszczególnych operatorów GSM oraz innych stron traktujących o przesyłaniu wiadomości z Internetu na telefon GSM.


Kolejny błąd w IE 5.0

Wirtualna Polska (http://www.wp.pl/) poinformowała o odkryciu kolejnego błędu w Internet Explorerze 5.0. Błąd ten ujawnia się przy dostępie do serwerów, których adres kończy się dwiema dwuliterowymi domenami, właśnie tak jak w przypadku Wirtualnej Polski (.wp.pl). Na stronach takich przeglądarka nie obsługuje prawidłowo "ciastek" (cookies), służących do wymiany informacji między przeglądarką i serwerem. Przypomnijmy, że "ciastka" stosuje się wtedy, gdy niezbędne jest zapamiętanie jakichś informacji dotyczących użytkownika pomiędzy kolejnymi pobraniami stron z serwera, a więc np. przy składaniu zamówień w sklepach internetowych, korzystaniu z serwisów typu "e-mail przez WWW" i podobnych, bądź na witrynach, które użytkownik może "personalizować" dostosowując ich zawartość do swoich potrzeb.

Według informacji podanej przez Wirtualną Polskę, Microsoft został powiadomiony o błędzie, ale do tej pory brak jest jakiejkolwiek reakcji z jego strony.


HiS - tani Internet w domu

HiS (Home Internet Solution) to nowe rozwiązanie dostępu do Internetu zaproponowane przez firmę Ericsson. System ten pozwala na stałe połączenie z Internetem z prędkością do 115,2 kbps przy wykorzystaniu zwykłej domowej linii telefonicznej, z zachowaniem możliwości równoczesnego korzystania z telefonu.

HiS jest technologią z rodziny DSL (Digital Subscriber Line - cyfrowa linia abonencka), do której należą również rozwiązania takie jak ADSL, HDSL czy ISDN. Właśnie na rozwiązaniach stosowanych w tym ostatnim systemie opiera się HiS.

System składa się z instalowanego w domu urządzenia abonenckiego HiS-NT (Network Terminal), które zastępuje klasyczny modem, oraz jeggo odpowiednika instalowanego w centrali telefonicznej, do której jest przyłączony nasz telefon, HiS-NAE (Network Access Equipment). Urządzenie HiS-NT wyposażone jest w gniazdka służące do podłączenia linii telefonicznej i aparatu telefonicznego oraz w złącze szeregowe RS-232 służące do połączenia z komputerem; podłącza się je zatem w sposób analogiczny do modemu zewnętrznego (zob. rysunek).

[Schemat działania systemu]

Umieszczone po "drugiej stronie kabla" urządzenie HiS-NAE włączane jest do linii abonenta przed właściwymi urządzeniami centrali telefonicznej (jedno urządzenie może obsługiwać 16 linii telefonicznych). HiS-NAE rozseparowuje przychodzące z linii abonenta rozmowy telefoniczne i dane; wszystkie sygnały telefoniczne kierowane są do urządzeń centrali, zaś dane cyfrowe - poprzez interfejs Ethernet, V.35 (Frame Relay) lub ISDN PRI kierowane do sieci transmisji danych i routera dostępowego do Internetu.

W sytuacji, gdy nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna, do przesyłania danych mogą być wykorzystane obydwa kanały ISDN i transmisja odbywa się z maksymalną prędkością 115,2 kbps (z uwagi na to, że jest to transmisja asynchroniczna, a nie synchroniczna, nie uzyskuje się pełnych 128 kbps możliwych w "prawdziwym" ISDN, a tylko 115,2). Jakakolwiek aktywność w kanale analogowym (oznaczonym na rysunku kolorem czerwonym), czy to ze strony telefonu (podniesienie słuchawki), czy centrali (sygnał dzwonienia) powoduje automatyczne zwolnienie tego kanału dla rozmowy telefonicznej i ograniczenie prędkości przesyłu danych do 57,6 kbps. Urządzenie można również tak skonfigurować, aby dla transmisji danych stale wykorzystywany był tylko jeden kanał, z prędkością 57,6 kbps (jeżeli np. wykorzystywane oprogramowanie źle reaguje na zmiany szybkości transmisji w trakcie połączenia). System zapewnia "przeźroczystość" analogowego kanału głosowego: nawet w przypadku awarii urządzenia lub braku zasilania powinno być możliwe normalne korzystanie z telefonu, choć nie będzie oczywiście możliwa transmisja danych.

Najbardziej atrakcyjny w rozwiązaniu Ericssona jest fakt, że następuje w nim niemal całkowite "wyprowadzenie" transmisji danych poza obręb sieci telefonicznej. HiS ma z siecią telefoniczną wspólny tylko jeden element: odcinek kabla między abonentem i najbliższą centralą telefoniczną. Para urządzeń HiS realizuje na tym odcinku stałe połączenie, przez które przesyłane są dane. Urządzenie HiS-NAE kieruje te dane bezpośrednio do Internetu, tak że nie wchodzą one w ogóle do zwykłej sieci telefonicznej! Korzystanie z Internetu za pośrednictwem systemu HiS nie wymaga dzwonienia dokądkolwiek: urządzenia HiS "widzą się" nawzajem natychmiast po włączeniu, komputer ma stałą łączność z Internetem i stały numer IP.

Jak widać, dostęp do Internetu za pomocą urządzeń HiS musi być realizowany przez operatora telekomunikacyjnego, z powodu konieczności montażu urządzeń HiS-NAE w centralach telefonicznych i podłączenia ich do sieci transmisji danych. Według niepotwierdzonych informacji, Telekomunikacja Polska S.A. - po dłuższych rozmowach z firmą Ericsson - ma zamiar rozpocząć testowe wdrażanie systemu HiS w województwie szczecińskim. System będzie dostępny najprawdopodobniej po wakacjach. Za korzystanie z systemu będzie się płacić stałą opłatę miesięczną, w wysokości (oczywiście również według nieoficjalnych informacji) około 100 zł. Cena ma obejmować także dzierżawę urządzenia HiS-NT.

Czyżby zatem otwierała się szansa na naprawdę tanie połączenia z Internetem w Polsce? Być może, powstaje tylko pytanie - jak przepustowość sieci szkieletowej TPNET wytrzyma nagłe dołączenie tysięcy abonentów korzystających z HiS-a?

Więcej informacji na temat systemu HiS znaleźć można pod adresem: http://his.ericsson.pl/.


WWW "pod chmurką"

Prawdopodobnie pierwszy w Polsce plenerowy pokaz internetowy odbył się 29 czerwca br. w godzinach wieczornych w Trzebini w powiecie chrzanowskim. Organizatorem pokazu była miejscowa firma komputerowa ARIES. Na dużym ekranie, rozwieszonym na skwerze w centrum miasta, prezentowane były za pomocą projektora wizyjnego wybrane strony WWW z różnych dziedzin. Można było obejrzeć m.in. prognozę pogody czy zbiory wirtualnego muzeum z serwera SunSITE, zapoznać się z funkcjonowaniem internetowej encyklopedii i rozkładu jazdy pociągów, poobserwować obrazy przekazywane przez kamery internetowe z całego świata, a także zajrzeć na strony o charakterze rozrywkowym - np. poświęcone popularnym serialom telewizyjnym, jak również strony adresowane do dzieci. Prezentowane strony komentowali Bogdan Miś - publicysta miesięcznika "Wiedza i Życie", od lat 60-tych zajmujący się komputerami, oraz niżej podpisany. Mimo późnej pory pokaz cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców miasta, żywo reagujących na wyświetlane na ekranie obrazy.

Dostęp do Internetu na terenie pokazu zapewniono poprzez specjalnie przeprowadzoną przez organizatorów napowietrzną linię kablową, łączącą siedzibę firmy z miejscem, w którym odbywał się pokaz (ok. 600 m). Dzięki temu stanowisko prezentacyjne zostało bezpośrednio dołączone do sieci lokalnej firmy, uzyskując łączność z Internetem z prędkością 2 Mbit/s.

Pokaz towarzyszył odbywającej się w dniach 29-30 czerwca br. w Trzebini konferencji pt. "Obywatele Internetu". Położona mniej więcej w połowie drogi między Krakowem i Katowicami niewielka Trzebinia jest od kilku lat ośrodkiem działalności internetowych entuzjastów, którzy starają się zaszczepić wśród mieszkańców i władz swojego miasta i regionu ideę społeczeństwa informacyjnego. Od 1997 r. w Trzebini organizowana jest coroczna impreza pod nazwą BiblioNet, w ramach której możliwy jest otwarty, bezpłatny dostęp do Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej (w tym roku BiblioNet był jedną z imprez towarzyszących konferencji). W ubiegłym roku przy działającym w mieście Inkubatorze Przedsiębiorczości utworzone zostało Centrum Komunikacji Multimedialnej, dysponujące ogólnodostępną pracownią komputerową z kilkunastoma stanowiskami, w której za niewielką odpłatnością każdy może skorzystać z Internetu, programów multimedialnych na płytach CD-ROM lub innego oprogramowania komputerowego. Zorganizowana niedawno konferencja była kolejnym elementem tych działań.

Na konferencji wystąpiło blisko 20 prelegentów, m.in. z krakowskich uczelni - Akademii Ekonomicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ponadto przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji im. Stefana Batorego, firm telekomunikacyjnych i świadczących usługi internetowe i inni. Wygłoszone referaty omawiały zastosowania Internetu dla samorządu i obywatela, w firmie oraz w edukacji. Niestety, znacznie słabiej od prelegentów dopisali słuchacze: frekwencja na konferencji sięgała kilkunastu osób. Sam fakt zorganizowania takiej konferencji zasługuje jednak na uznanie i gratulacje, gdyż - jak mówiono na zakończonej zaledwie kilka dni wcześniej tarnowskiej konferencji "Miasta w Internecie" - jedyną drogą do zaszczepienia idei społeczeństwa informacyjnego jest nieustanna edukacja w tym zakresie. Pozostaje zatem życzyć organizatorom wytrwałości i przyszłych sukcesów...

Bliższe informacje o konferencji dostępne są pod adresem: http://www.aries.com.pl/konferencja.html.


Jarosław Rafa 1999. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 30.08.99.


Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka