Polski serwer archie już działa

W Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego działa, od połowy listopada br., pierwszy polski serwer archie. Archie jest usługą sieciową ułatwiającą poszukiwanie plików w dziesiątkach tysięcy anonimowych archiwów ftp na całym świecie. Serwery archie utrzymują stale aktualizowane bazy danych o zawartościach poszczególnych archiwów ftp, i, zapytane o nazwę lub fragment nazwy szukanego pliku, potrafią w ciągu kilkunastu sekund podać wszystkie miejsca na świecie, gdzie taki plik się znajduje.

Dla polskich użytkowników Internetu korzystanie z systemu archie do tej pory wiązało się z dwoma niedogodnościami. Po pierwsze, nie było serwera archie w Polsce - najbliższe serwery, z których można było skorzystać, znajdowały się w Austrii lub Szwecji. Drugim, o wiele istotniejszym problemem był fakt, że w bazie danych archie nie były obecne żadne polskie serwery anonymous ftp (z wyjątkiem kilku największych, wprowadzonych w ostatnim czasie do bazy serwera w Wiedniu). Zasadą ustaloną przez twórców systemu archie jest bowiem uwzględnianie w jego bazie danych tylko tych archiwów ftp, których administratorzy zgłoszą taką chęć.

Uruchomiony w Uniwersytecie Warszawskim archie ma na celu zlikwidowanie tych trudności. W założeniu będzie on zbierał informacje przede wszystkim o zawartości polskich archiwów. Opiekujący się nim Wojciech Sylwestrzak na kilka miesięcy przed uruchomieniem serwera zwrócił się do wszystkich administratorów publicznych archiwów ftp w Polsce z prośbą o zgłaszanie się do systemu archie, którą to prośbę większość administratorów spełniła.

Serwer archie dostępny jest pod adresem archie.icm.edu.pl. Można z niego korzystać interakcyjnie za pośrednictwem telnetu - po połączeniu się i uzyskaniu zgłoszenia "login:" należy wpisać jako nazwę użytkownika archie (hasło nie jest wymagane). Można również wysyłać zapytania pocztą elektroniczną pod adresem archie@archie.icm.edu.pl - w takim wypadku odpowiedź otrzymuje się również pocztą.

Podstawową komendą służącą do formułowania zapytań dla serwera archie jest komenda prog. Ma ona postać:

prog nazwa

gdzie "nazwa" jest nazwą bądź fragmentem nazwy szukanego pliku. Może ona być interpretowana na jeden z trzech sposobów - aby dowiedzieć się, który z tych sposobów jest stosowany przez serwer, należy zwrócić baczną uwagę na komunikat wstępny, pojawiający się po połączeniu z archie. Będzie się tam m.in. znajdował wiersz postaci "`search' (type string) has the value `xxxx'", gdzie w miejscu xxxx występować będzie "exact", "sub" lub "regex". "Exact" oznacza, że szukane będą pliki o nazwie dokładnie identycznej z nazwą podaną w komendzie prog; dla "sub" w komendzie prog podajemy fragment nazwy, szukane będą wszystkie pliki zawierające gdziekolwiek w nazwie taki ciąg znaków. "Regex" natomiast oznacza, że nazwa podawana w komendzie prog jest tzw. wyrażeniem regularnym - pewnego rodzaju wzorcem, do którego dopasowywane będą nazwy szukanych plików. Chcąc np. odszukać w sieci najnowszą wersję programu kompresującego ARJ, nie znając numeru tej wersji, możemy użyć wzorca postaci "arj.*\.exe", co odnajdzie wszystkie pliki o nazwach zaczynających się od "arj", a kończących na ".exe" (np. arj230.exe, arj241a.exe - ale także np. arjview.exe).

Domyślnym trybem poszukiwania stosowanym aktualnie przez serwer archie.icm.edu.pl jest "sub". Ten domyślny tryb można w każdym momencie pracy z archie zmienić, używając komendy

set search tryb

gdzie "tryb" to oczywiście jedna z powyższych trzech możliwości - exact, sub lub regex.

Wykaz znalezionych plików otrzymany w wyniku wykonania komendy prog jest na ogół dosyć długi i szybko "ucieka" z ekranu, skutecznie uniemożliwiając jego przeczytanie w całości. Dlatego też istnieje możliwość, po zakończeniu działania komendy prog, przesłania wyników właśnie zakończonego przeszukiwania na nasz adres pocztą elektroniczną. Wykonujemy to komendą:

mail adres

gdzie jako "adres" podajemy oczywiście własny adres e-mail. Jeżeli w jednej sesji pracy z archie wykonujemy kilka przeszukiwań, możemy wcześniej wydać komendę

set mailto adres

i wysyłać wyniki kolejnych przeszukiwań na swój adres wpisując tylko samą komendę mail, bez każdorazowego podawania adresu. Użytkownicy korzystający z archie'go poprzez pocztę elektroniczną nie potrzebują oczywiście używać tej komendy, gdyż wyniki poszukiwań i tak odsyłane są do użytkownika pocztą.

Więcej informacji na temat posługiwania się systemem archie można uzyskać, wpisując po połączeniu się z serwerem archie komendę help (lub wysyłając tę komendę do archie'go pocztą). Teksty wyświetlane przez tę komendę są bardzo obszerne i aby uniknąć ich "uciekania" z ekranu, możemy wcześniej wydać komendę

set pager

która spowoduje wyświetlanie "strona po stronie": po każdorazowym zapełnieniu ekranu system będzie oczekiwał na wciśnięcie klawisza spacji, zanim wyświetlanie będzie kontynuowane, natomiast po wyświetleniu całego tekstu (u dołu ekranu pojawi się napis "(END)") trzeba będzie nacisnąć klawisz "Q" aby mieć możliwość wpisywania kolejnych komend. (Komenda set pager działa oczywiście w ten sam sposób na wszystkie teksty wyświetlane przez archie'go, w szczególności także i wyniki komendy prog.)

Z serwera archie można również korzystać, zamiast przez telnet lub e-mail, za pomocą specjalnego programu - klienta archie. Klienty takie istnieją dla różnych systemów operacyjnych, w szczególności dla Unixa i MS DOS-u. Przykładowa komenda poszukiwania pliku w trybie "sub" za pomocą takiego klienta wyglądać będzie np. tak:

archie -h archie.icm.edu.pl -s nazwa

Szczegółową instrukcję do programu - klienta archie, zawierającą dokładny opis parametrów znaleźć można wraz z samym programem na serwerach anonymous ftp; wersję Unixową np. na ftp.uci.agh.edu.pl: /pub/network/archie/archie-1.4.1.tar.gz, wersję DOS-ową (pracującą z packet driverem) na ftp.cyf-kr.edu.pl: /pub/mirror/Simtel.Net/msdos/lan/archie.zip.

Na wypadek awarii polskiego serwera archie, lub w razie niemożliwości znalezienia przez niego pliku (domyślnie poszukuje on plików tylko w europejskich archiwach ftp) warto znać także adresy najbliższych serwerów archie za granicą. Są to: archie.univie.ac.at (szczególnie polecany) i archie.uni-linz.ac.at - obydwa * w Austrii, archie.luth.se - w Szwecji, archie.uninett.no - w Norwegii i archie.funet.fi - w Finlandii. Korzysta się z nich oczywiście w sposób identyczny jak opisany powyżej. Natomiast w sprawach polskiego serwera archie wszelką korespondencję (pytania, wątpliwości, zgłoszenia nowych serwerów itp.) kierować można na adres: Wojtek.Sylwestrzak@icm.edu.pl lub wojsyl@icm.edu.pl.


* Serwer archie.uni-linz.ac.at nie znajduje się już na liście aktywnych serwerów archie.


Jarosław Rafa 1995. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 15.03.96, ostatnia aktualizacja adresów 9.11.96.


Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka