Internetowa Trzebinia

Leżąca w powiecie chrzanowskim Trzebinia jest od kilku lat ośrodkiem działalności internetowych entuzjastów, którzy starają się zaszczepić wśród mieszkańców i władz tego niewielkiego miasta - jak i całego powiatu - ideę społeczeństwa informacyjnego.

Od 1997 roku w Trzebini organizowana jest impreza pod nazwą BiblioNet, w ramach której możliwy jest otwarty, bezpłatny dostęp do Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini. Pierwszy BiblioNet zorganizowany został w październiku 1997 r., przy okazji rozszerzenia programu komputeryzacji Urzędu Miasta, zapoczątkowanego przez byłego burmistrza Zbigniewa Dudę. (Jeszcze wcześniej - w czerwcu tegoż roku - odbyła się prezentacja możliwości Internetu na sesji rady miasta Trzebinia.) Impreza trwała trzy dni; poza dostępem do Internetu odbywały się demonstracje możliwości multimedialnych komputera oraz pokaz tworzenia stron WWW za pomocą programu "Pajączek", prowadzony przez jego autora.

Po pierwszym BiblioNecie w trzebińskiej bibliotece na stałe zagościło stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu (niestety, na co dzień dostęp ten jest odpłatny). Kolejny BiblioNet odbył się w czerwcu 1998 r.; w tym samym roku przy Trzebińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości utworzone zostało Centrum Komunikacji Multimedialnej, dysponujące ogólnodostępną pracownią komputerową z kilkunastoma stanowiskami, w której za niewielką odpłatnością każdy może skorzystać z Internetu, programów multimedialnych na płytach CD-ROM lub innego oprogramowania komputerowego. Centrum dysponuje także drugą pracownią przeznaczoną do organizowania szkoleń i kursów komputerowych oraz salą konferencyjną wyposażoną w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie prezentacji multimedialnych i wideokonferencji.

Najnowszym internetowym przedsięwzięciem w Trzebini była zorganizowana w dniach 29-30 czerwca tego roku konferencja teleinformatyczna pod nazwą "Obywatele Internetu". Spiritus movens całego przedsięwzięcia, jak i wcześniejszych inicjatyw internetowych w Trzebini, był entuzjasta Internetu, były pracownik Urzędu Miasta oraz Centrum Komunikacji Multimedialnej, a obecnie trzebińskiej firmy komputerowej ARIES - Robert Janowski. Główny temat konferencji stanowił "Internet - społeczne i ekonomiczne aspekty powszechnego dostępu".

Konferencja podzielona została na cztery sesje. Dwie sesje ogólne, wypełniające przedpołudnie pierwszego i drugiego dnia konferencji, poświęcone były zastosowaniom Internetu dla samorządu i obywatela. Towarzyszyły im dwie równoległe sesje specjalistyczne odbywające się po południu 29 czerwca: jedna dotycząca zastosowań Internetu w firmie, druga - w edukacji.

W trakcie konferencji wystąpiło blisko 20 prelegentów, m.in. z krakowskich uczelni - Akademii Ekonomicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji im. Stefana Batorego, firm telekomunikacyjnych i świadczących usługi internetowe (Netia Telekom SA, Bankowe Centrum Informatyki, Internet Data Systems) i inni (w tym m.in. informatycy Rafinerii Trzebinia - będącej zresztą głównym sponsorem konferencji - prezentujący stosowane w ich firmie rozwiązania sieciowe). Niestety, znacznie słabiej od prelegentów dopisali słuchacze. Największym zainteresowaniem cieszyła się adresowana do nauczycieli sesja poświęcona Internetowi w edukacji: na pozostałych sesjach frekwencja sięgała kilku - kilkunastu osób.

Obok konferencji odbywały się także imprezy towarzyszące, takie jak spotkanie z Bogdanem Misiem (znanym publicystą popularno-naukowym, zajmującym się komputerami od lat sześćdziesiątych, obecnie pracującym w miesięczniku "Wiedza i Życie") oraz kolejny, trzeci już BiblioNet, tym razem wzbogacony o bezpłatne lekcje obsługi przeglądarek WWW, prowadzone przez nauczycieli z trzebińskich szkół średnich. Największą zaś atrakcją konferencji okazał się publiczny, szerokoekranowy pokaz stron WWW na wolnym powietrzu (chyba pierwsza taka impreza w Polsce), który odbył się w godzinach wieczornych 29 czerwca w centrum Trzebini. Mimo późnej pory pokaz zgromadził kilkudziesięcioosobową publiczność, żywo reagującą na wyświetlane na ekranie obrazy i komentarze prowadzących pokaz Bogdana Misia oraz niżej podpisanego.

Niewielkie zainteresowanie trzebińską konferencją - mimo szerokiego jej propagowania w regionie, wśród władz samorządowych i firm - "namacalnie" świadczy o tym, jak wiele jeszcze pracy stoi przed internetowymi entuzjastami z Trzebini, zanim zdołają zbudować w swoich okolicach choćby zalążek społeczeństwa informacyjnego... Z drugiej strony trzeba zauważyć, że konferencja stała na wysokim poziomie merytorycznym i pod tym względem niewątpliwie okazała się sukcesem. Mimo niskiej frekwencji fakt zorganizowania takiej konferencji jest bardzo cenny i przedsięwzięcia takie trzeba kontynuować, bo - jak niedawno mówiono na tarnowskiej konferencji "Miasta w Internecie" - jedyną drogą do zaszczepienia idei społeczeństwa informacyjnego jest nieustanna edukacja w tym zakresie. Zatem gratulujemy inicjatywy i życzymy wytrwałości w działaniu oraz sukcesów na przyszłość!

Szersze informacje o konferencji dostępne są na stronie http://www.aries.com.pl/ - według obietnic organizatorów, w najbliższym czasie powinny się tam znaleźć również teksty większości prezentowanych referatów.


Jarosław Rafa 1999. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 13.07.99.


Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka