Arkusze stylów w kilku przykładach

We wszystkich przykładach porównaj efekt wyświetlany w przeglądarce ze źródłem strony wyświetlanym przez opcję "Pokaż źródło" lub podobną!

Co potrafią arkusze stylów? - najprostszy przykład

Sposoby definiowania stylów

Zastosowanie stylów do formatowania strony (rzeczywisty przykład praktyczny)

CSS + Javascript = DHTML !

DHTML, czyli dynamiczny HTML - oznacza to najkrócej mówiąc manipulowanie stylami dokumentu HTML-owego przez funkcje w Javascripcie. Jednym z najpopularniejszych zastosowań DHTML-a było i jest wyświetlanie bądź ukrywanie określonego fragmentu strony, w zależności od tego, co zrobi użytkownik:

W powyższych przykładach funkcje pokaz() i chowaj() umożliwiały wyświetlanie i chowanie dowolnego elementu HTML-owego, którego identyfikator był przekazany jako parametr do tych funkcji. Oczywiście jeżeli na całej stronie chcemy pokazywać bądź ukrywać tylko jeden konkretny element, możemy zrezygnować z parametru i wpisać identyfikator tego elementu bezpośrednio w treść tych funkcji. Taki przykład (we wszystkich trzech wersjach analogicznie jak powyżej) jest tutaj.