Tabele w HTML-u w przykładach

Uwaga! Pamiętaj, że obecnie używanie tabel do formatowania strony (a nie do przedstawiania faktycznych tabelek z danymi) nie jest zalecane przez W3 Consortium! Formatowanie strony powinno się wykonywać przy pomocy arkuszy stylów.

We wszystkich przykładach porównaj efekt wyświetlany w przeglądarce ze źródłem strony wyświetlanym przez opcję "Pokaż źródło" lub podobną!